Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης για τα ΑμεΑ”

208

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης για τα ΑμεΑ.