Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Τρίπολης για τα ΑμεΑ”

201

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Τρίπολης για τα ΑμεΑ.