Θέμα: Μετατροπή του πρώην νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (Λοιμωδών) ως νοσοκομείο για ασθενείς κορωνοϊού

Μετατροπή του πρώην νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (Λοιμωδών) ως νοσοκομείο για ασθενείς κορωνοϊού