Θέμα: Κλείσιμο υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στη Ροδόπολη Σερρών

Κλείσιμο υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στη Ροδόπολη Σερρών