Θέμα: Μέτρα στήριξης αιτούνται οι δικηγόροι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και Θεσσαλονίκης λόγω των εκτάκτων συνθηκών

Μέτρα στήριξης αιτούνται οι δικηγόροι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και Θεσσαλονίκης λόγω των εκτάκτων συνθηκών