Θέμα: Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν γνωρίζει πως η Βουλή προμηθεύεται σύστημα antidrone

Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν γνωρίζει πως η Βουλή προμηθεύεται σύστημα antidrone