Θέμα: Προκαταβολικές πληρωμές αναλογούντων ποσών της επικείμενης αναστολής εργαζομένων, λόγω νέου γενικού lock-down

Προκαταβολικές πληρωμές αναλογούντων ποσών της επικείμενης αναστολής εργαζομένων, λόγω νέου γενικού lock-down