Θέμα: Εισήγηση ένταξης έργων ύδρευσης στο “Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο” από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εισήγηση ένταξης έργων ύδρευσης στο “Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο” από την Περιφέρεια Πελοποννήσου