Θέμα: Προβλήματα στην αντιμετώπιση του ιου CONID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”

Προβλήματα στην αντιμετώπιση του ιου CONID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”