Θέμα: Σύσταση Ομάδας Εργασίας/Επιτροπής για μετατροπή των δίγλωσσων Ελληνικών Σχολειών της Βαυαρίας σε σχολικές μονάδες γερμανικού τύπου

Σύσταση Ομάδας Εργασίας/Επιτροπής για μετατροπή των δίγλωσσων Ελληνικών Σχολειών της Βαυαρίας σε σχολικές μονάδες γερμανικού τύπου