Θέμα: “Τι μέλλει γενέσθαι με το παλιό νοσοκομείο Ρόδου”

581

Τι μέλλει γενέσθαι με το παλιό νοσοκομείο Ρόδου