Βασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 25/02/2022

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Βουλευτής Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 25/02/2022, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Α) Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες {COM (2021) 762}.
Β) Συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας {COM (2021) 761}.

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

– Κύριε Υπουργέ για την ελληνική αγορά εργασίας ξεχάσατε το βασικότερο, τη χαμηλή παραγωγικότητα των εργαζομένων όπου η Ελλάδα είναι η θλιβερή πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος με κάτω του 70% παραγωγικότητα έναντι 218% της Ιρλανδίας.

– Αιτία είναι οι εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις όπως ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, ο οποίος παραμένει αρνητικός. Εάν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ αύξηση των πραγματικών μισθών, ούτε βιώσιμη μείωση της ανεργίας.

– Η αύξηση της απασχόλησης σε πλατφόρμες θεωρούμε ότι δεν αποτελεί πρόοδο, αλλά μία οπισθοδρόμηση για τη δύση και την πρόοδο που είχε σημειώσει στις συνθήκες εργασίας τον 20ο αιώνα όπως το οκτάωρο, η ασφάλιση, οι άδειες κλπ. Αναφερόμαστε κυρίως στις χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας εργασίες όπου όσοι καταφεύγουν σε αυτές το κάνουν από ανάγκη παρά από επιλογή.

– Από την άλλη πλευρά, η μερική απασχόληση μέσω πλατφορμών δεν είναι κάτι καινούργιο. Επομένως, κακώς χαρακτηρίζεται ως καινοτομία η εξέλιξη. Στην ουσία πρόκειται για μία παλαιά ιδέα με σύγχρονη εμφάνιση.

– Σημειώνοντας ότι όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος του Canterbury η γνωστή ως gig economy υπήρχε στους λιμενεργάτες του Λίβερπουλ, η καθημερινή εργασία και η τροφή των οποίων δεν ήταν εγγυημένη. Ειδικότερα, δήλωσε πως τα συμβόλαια με μηδενικές ώρες εργασίας είναι η μετενσάρκωση ενός παλαιού κακού, τονίζοντας πως κάτι ανάλογο συνέβαινε στο παρελθόν στην Ελλάδα με εργαζόμενους που περίμεναν τυχόν πρόταση απασχόλησης στις πλατείες όπως σήμερα δίπλα στα κινητά τους. Δεν έχει αλλάξει τίποτε.

– Πολλές από αυτές τις εργασίες, πάντως, δεν δημιουργούν πλούτο, αλλά τον μεταφέρουν ή τον υποκλέπτουν από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.

– Διαπιστώνεται πως από τη μία πλευρά οι πλατφόρμες οδηγούν σε χειρότερες θέσεις εργασίας των ασθενέστερων, ενώ από την άλλη σε πλουτισμό των χρηματοδοτών. Δεν πιστεύουμε, λοιπόν, πως αυτό είναι πρόοδος. Ειδικά, όταν οι χρηματοδότες είναι πλούσιοι ή fund -επενδυτικά κεφάλαια- με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.

– Επιχειρείται με την παρούσα οδηγία η θεσμοθέτηση της καταχώρισης και της προστασίας της εργασίας σε πλατφόρμες, ενώ οι ρυθμίσεις σε γενικές γραμμές είναι εύλογες και παρέχουν ευελιξία στα κράτη-μέλη για το πώς θα τις εφαρμόσουν.

– Δεν είναι θλιβερό το ότι προβάλλεται ως κάποια ευεργεσία ενώ στην ουσία προωθείται η φθηνή και ανασφαλής εργασία;

– Δεν γνωρίζουμε πως αυτό, ακριβώς, έχει προκαλέσει στις κοινωνίες μας τεράστιες εισοδηματικές ανισότητες αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά χρέη;

– Ακριβώς για τον λόγο αυτό, καθώς επίσης επειδή η χώρα μας έχει την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά στους νέους ενώ επιβαρύνεται με μεταναστευτικές ροές πιστεύουμε πως δεν πρέπει να διευκολυνθεί η λειτουργία περισσότερων πλατφορμών με ευέλικτες μορφές εργασίας, οι οποίες θα επωφεληθούν από αυτή τη φθηνή εργασία. Αντίθετα, πρέπει να στηριχθεί με κατάλληλες προβλέψεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως μέσω ευελιξίας των κανονισμών περί κρατικής προστασίας η μεταποίηση και η βιομηχανία μας. Είναι ευκαιρία σήμερα, έτσι ώστε να παράγονται προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από εργαζόμενους σε ποιοτικές και ασφαλείς θέσεις εργασίας.

Προηγούμενο άρθροΒασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 25/02/2022
Επόμενο άρθροΘέμα: Σε πλήρη απόγνωση οι κάτοικοι Γέρακα Αττικής