Βασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 15/11/2022

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 15/11/2022, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

– Θεωρούμε πως η οδηγία αποσκοπεί περισσότερο στην εναρμόνιση της νομοθεσίας, όσον αφορά ένα ελάχιστο πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, με την έννοια πως το ελάχιστο αυτό πλαίσιο δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικό. Εν προκειμένω, έχουμε την άποψη πως ως χώρα επιτρέπεται να νομοθετήσουμε κάτι πρόσθετο για να καταστεί επαρκής ο νόμος. Είναι σωστή η διαπίστωση μας;

– Όπως τόνισε, πάντως ο Υπουργός και έχει απόλυτο δίκιο, η επαρκής νομοθεσία για τα ΑμεΑ είναι πολιτισμός, οπότε δεν πρέπει να υστερεί η Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση του ελάχιστου παρονομαστή αυξάνει τις απαιτήσεις για τα προϊόντα στην Ελλάδα, ενώ οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν πιο εύκολα, όσον αφορά τις επενδύσεις σε υπηρεσίες και στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, από τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και πολύ πιο δύσκολα από τις ελληνικές, που υποφέρουν ακόμη και θα υποφέρουν πολύ ακόμη από τα μνημόνια, γεγονός που σημαίνει πως πρέπει να υποστηριχθούν, λόγω των συνθηκών, όπως επισημάνθηκε στο υπόμνημα του ΕΒΕΑ. Ενδεχομένως δε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εδώ κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού ένα μεγάλο μέρος του προορίζεται για κοινωνικές δράσεις και για την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων.

– Είμαστε πάντως επιφυλακτικοί σε σχέση με την ειλικρίνεια των προθέσεων, αφού τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Υπουργείο δεν έχουν επιδείξει ευαισθησία ως προς την προστασία των καταναλωτών. Παράδειγμα εδώ η απάτη του Dieselgate, εκ μέρους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία δεν παρείχε ακριβή και ειλικρινή πληροφόρηση στο σύνολο των καταναλωτών και όχι μόνο στα ΑΜΕΑ. Με δεδομένη δε την αδιαφορία για την επιβολή προστίμου εκ μέρους της Ελλάδας με την έωλη δικαιολογία πως δεν υπάρχει νόμος προστασίας του συνόλου των καταναλωτών, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, σχετικά με το ότι θα γίνει σεβαστή η ανάγκη πληροφόρησης ενός κοινωνικού υποσυνόλου των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των συμπολιτών μας από το Υπουργείο.

– Συνεχίζοντας με το άρθρο 3, μεταφέρεται η οδηγία σχεδόν επακριβώς. Εντούτοις, η Εθνική Συνομοσπονδία των ΑΜΕΑ, η ΕΣΑΜΕΑ ζήτησε να προστεθούν και άλλες κατηγορίες καλυπτόμενων υπηρεσιών

– Στο άρθρο 5 μας προκάλεσε εντύπωση το ότι εξαιρούνται των απαιτήσεων ειδικών προσβάσεων ΑΜΕΑ στο παράρτημα 3 οι αστικές προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές. Σημαίνει αλήθεια πως μόνο στα διεθνή αεροδρόμια θα υπάρχει πρόσβαση; Εύλογα πάντως η ΕΣΑΜΕΑ ζήτησε να μην υπάρξει αυτή η εξαίρεση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς όμως από ό,τι καταλάβαμε να γίνει δεκτό. Εάν αυτή η αδιαφορία στις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές οφείλεται στο κόστος, αν και το Υπερταμείο που έχει τον ΟΑΣΑ διαθέτει πολύ μεγάλη περιουσία και μπορεί να το καλύψει σίγουρα, ή αν αφορά τη στενότητα χώρου, θα μπορούσε να υπάρχει δημοτική υπηρεσία μεταφοράς, όπως συμβαίνει στη Νέα Υόρκη.

– Η παράγραφος 3, για την προσαρμογή των λιμένων στη σχετική πολεοδομική νομοθεσία, δεν υπάρχει στην Οδηγία ή, τουλάχιστον, βρήκαμε εμείς. Γιατί προστίθεται εδώ, ειδικά για τα λιμάνια, επειδή υπάρχουν ειδικές συνθήκες και πολλά λιμάνια της χώρας μας δεν είναι εύκολα προσβάσιμα;

– Στην παράγραφο 4, για τις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, ενώ υπάρχει ένσταση της Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

– Η Οδηγία στο άρθρο 4, παράγραφος 3, προβλέπει, επίσης, ότι μπορούν να προσαρμοστούν οι εθνικές νομοθεσίες ως προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 3, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσβασιμότητα από ΑμεΑ. Δεν βλέπουμε, όμως, να έχει γίνει κάποια προσαρμογή για να καθορίζονται κάποια πρότυπα

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Η παραγωγή γάλατος όνου ως επιχειρηματική ιδέα
Επόμενο άρθροΘέμα: Απαράδεκτη εξαίρεση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας από το πρόγραμμα των “Σχολικών Γευμάτων 2022-2023”