Βασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 16/11/2022

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16/11/2022, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

– Η αλήθεια είναι πως το να μιλάει κανείς για προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες, όταν τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους είναι ελάχιστα, αφού δεν στηρίζονται από την πολιτεία, είναι οξύμωρο και πόσω μάλλον με τον πληθωρισμό στα ύψη, που εξανεμίζει τα εισοδήματα των πολιτών, που τα μειώνει περί το 40% σε όρους αγοραστικής αξίας για τους αμειβόμενους κάτω των 750 ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Είναι πραγματικά θλιβερό για τη χώρα μας.

– Για το πολλαπλό έγκλημα της απολιγνιτοποίησης πάντως, όσον αφορά την ανεργία, την ερήμωση των περιοχών, την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε, το έχουμε αναλύσει και τεκμηριώσει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο λάθος.

-Τέλος, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν λείπουν οι παρατάσεις προθεσμιών, καθώς επίσης οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, με τις οποίες ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να ρυθμίζει θέματα κατά το δοκούν, κάτι με το οποίο ούτε συμφωνήσαμε ποτέ ούτε πρόκειται να συμφωνήσουμε.

– Είναι γεγονός πάντως ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους, καθώς επίσης γενικότερα της συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας αποτελεί βασική μας υποχρέωση, ενώ πρέπει να αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή του οποιουδήποτε πολιτισμένου κράτους, πόσο μάλλον της Ελλάδας, ειδικά της Ελλάδας. Εντούτοις, γνωρίζουμε όλοι πως ως χώρα βρισκόμαστε πολύ πίσω στον συγκεκριμένο τομέα, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

– Ειδικότερα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία ουσιώδης βοήθεια σε σχέση με την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ διαπιστώνεται η απουσία κατάλληλων πεζοδρομίων και ραμπών, η έλλειψη ειδικών χώρων στάθμευσης, η ανυπαρξία ελέγχων και κυρώσεων για τους παραβάτες και ούτω καθεξής. Τα λέμε συνεχώς. Τα παραπάνω ακόμη και στις μεγάλες πόλεις, ενώ η κατάσταση είναι κατά πολύ χειρότερη στην επαρχία και στις νησιωτικές περιοχές, στις οποίες δίνεται συνήθως ελάχιστη σημασία.

– Δυστυχώς, το νομοθετικό πλαίσιο που κατατέθηκε, παρά το ότι πρόκειται για ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, χαρακτηρίζεται από γενικότητες και αοριστίες.

– Οι οδηγίες βέβαια είναι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ορίζουν στην ουσία στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, ενώ εισάγουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Εναπόκειται όμως στην κάθε χώρα μέλος να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη αυτών των στόχων, κάτι που δεν διαπιστώσαμε δυστυχώς πουθενά.

– Ναι μεν ορίζονται γενικά κάποιες απαιτήσεις προσβασιμότητας που πρέπει να τηρούνται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, χωρίς όμως έστω κάποια ενδεικτική εξειδίκευση. Εισάγεται δε εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς να διευκρινίζεται καν η έννοια της πολύ μικρής επιχείρησης, ειδικά όσον αφορά τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου νόμου.

– Στην περίπτωση τώρα που οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν τις μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να φροντίσει το κράτος να τις ενισχύσει για τη συμμόρφωσή τους στις διατάξεις που υιοθετούνται, αφού είναι ήδη αντιμέτωπες με τεράστια οικονομικά προβλήματα, ενώ οι τράπεζες αποκλείουν από τον δανεισμό τη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ακόμη και αν τις δανείζουν, απαιτούν επιτόκια κατά πολύ υψηλότερο από αυτά με τα οποία οι ίδιες δανείζονται ή έχουν δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέχοντας παράλληλα σχεδόν μηδενικά επιτόκια στους καταθέτες τους που με τον πληθωρισμό θα χάσουν περί τα 17 δισεκατομμύρια από τις αποταμιεύσεις τους μόνο το 2022. Δεν συνέβη ποτέ ούτε καν την εποχή των μνημονίων!
Πού είναι, αλήθεια, εδώ το κράτος; Πώς αντιμετωπίζει το τραπεζικό καρτέλ; Με το να εγγυάται τα «κόκκινα» δάνεια που πουλούν οι τράπεζες με 19 δισεκατομμύρια, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος μας, για να πλειστηριάζουν οι τράπεζες τα σπίτια των Ελλήνων;

– ‘Οπως μας έχει συνηθίσει δυστυχώς η σημερινή Κυβέρνηση, διαπιστώνουμε δύο νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των ουσιωδέστερων ζητημάτων του σχεδίου νόμου, με κοινή υπουργική απόφαση και έκδοση προεδρικού διατάγματος, κατόπιν πρότασης των αρμόδιων υπουργών.

– Θα ήταν προτιμότερο και σίγουρα πολύ πιο δημοκρατικό, με σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας, να καθορίζονται αυτά τα ζητήματα από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και όχι από τους εκάστοτε υπουργούς με τέτοιου είδους αποφάσεις που εμείς ούτε καν γνωρίζουμε.

– Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν τοποθετούνται καν χρονικά περιθώρια για την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων.

Προηγούμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΥΠ: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ