Βασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 27/07/2022

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 27/07/2022,του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις :

– Θεωρούμε πως υπάρχουν αφενός μεν, φωτογραφικές διατάξεις όπως το άρθρο 16 και αφετέρου, υπερβολικές νομοθετικές εξουσιοδότησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, όπως και στον διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας και στον εποπτεύοντα την αντίστοιχη περιφερειακή υπηρεσία για να καθορίσουν σημαντικά ζητήματα. Εκτός αυτού, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω σώματος.

– Υπάρχουν διατάξεις που διορθώνουν νομικές πλημμέλειες προηγούμενων άρθρων, ειδικά σε θέματα προθεσμιών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρκετές από τις διατάξεις αυτές είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως το άρθρο που προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως στις δίκες των τμημάτων Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και το άρθρο που αναφέρει πως το χρονικό διάστημα από 1ης έως 31ης Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων για τις αντικρούσεις, τις παρεμβάσεις και τις ανταγωγές. Βέβαια, ο Αύγουστος ήταν ανέκαθεν νεκρός μήνας στην πολιτική δικονομία και εξαιρείται πάντοτε από τις δικαστικές προθεσμίες, τις αναγκαστικές εκτελέσεις και λοιπά, οπότε η ωφέλεια είναι θεωρητική.

– Το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, που διαπιστώνεται σε όλα τα σχέδια νόμου της Κυβέρνησης είναι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους Υπουργούς να αποφασίζουν όπως επιθυμούν και κατά την κρίση τους για σημαντικά θέματα.

– Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα της χώρας μας τώρα, ο χειρισμός τους εκ μέρους της Κυβέρνησης μας ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά, όσον αφορά τα εθνικά σε σχέση με την Τουρκία, όπου ενώ απαιτείται σύμπνοια όλων των πολιτικών κομμάτων, ο Πρωθυπουργός αρνείται σταθερά την ενημέρωση των επικεφαλής, των Προέδρων τους. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις να υπάρξει η απαιτούμενη ομοψυχία απέναντι σε μια χώρα που βάλλει συνεχώς εναντίον μας με τη μία παράνομη και παράλογη διεκδίκηση της να ακολουθεί την άλλη; Μια χώρα που δεν σέβεται καν την εθνική μας κυριαρχία παραβιάζοντας διαρκώς τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο μας; Χωρίς ομοψυχία, όμως, και σε συνθήκες διχόνοιας η Ελλάδα κινδυνεύει πολύ σοβαρά. Ακόμη, ανησυχούμε επειδή η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τους κινδύνους και δεν καταλαβαίνει πως σε περίπτωση σύγκρουσης θα είμαστε μόνοι μας.

– Ανησυχούμε, επίσης, για τα θέματα της Υγείας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την πανδημία διαπιστώνοντας πως η Κυβέρνηση υποβαθμίζει και εδώ τους κινδύνους. Εκτός αυτού, υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση μας, εάν όχι ολόκληρης της κοινωνίας και ειδικά, όταν μαθαίνουμε από διεθνείς πηγές ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πρωταθλήτρια κόσμου σε σχέση με τα κρούσματα Covid.

– Ανησυχούμε ακόμη περισσότερο για την οικονομία, διαπιστώνοντας από πάρα πολλές πλευρές πως η Κυβέρνηση έχει χάσει εντελώς τον λογαριασμό.

– Ανησυχούμε, επίσης, για το εμπορικό μας έλλειμμα, όπου το πρώτο πεντάμηνο του 2022 εκτοξεύθηκε στα 14,7 δισεκατομμύρια, γεγονός που μεταξύ άλλων σημαίνει ότι έχει χαθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, ενώ παράγουμε όλο και λιγότερο. Πόσο μάλλον, όταν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό εκτινάχτηκε στα 10,1 δισεκατομμύρια εις βάρος, φυσικά, του εξωτερικού μας χρέους που έχει υπερβεί ήδη το θηριώδες ποσόν των 560 δισεκατομμυρίων ευρώ, 560 δισεκατομμύρια έναντι ΑΕΠ 181 δισεκατομμύρια.

– Εν προκειμένω, τεκμηριώνεται αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, χωρίς δυστυχώς να δίνει την απαιτούμενη σημασία η Κυβέρνηση, το ότι όσο πιο ψηλός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ελλείμματα στα ισοζύγια μας λόγω της αποψίλωσης του παραγωγικού ιστού και της ανόδου των εισαγωγών.

– Τι νόημα έχει, αλήθεια, να αναπτύσσεται η οικονομία μας, όταν παράγει ταυτόχρονα υψηλότερα ελλείμματα και χρέη; Για να γίνει πιο κατανοητό, μοιάζει με μία επιχείρηση που, όσο αυξάνεται ο τζίρος της, τόσο αυξάνονται οι ζημίες και τα χρέη.

– Έχει κατανοήσει αλήθεια η Κυβέρνηση πως εισερχόμαστε σε μία εποχή υψηλών επιτοκίων με ένα μη βιώσιμο δημόσιο χρέος, καθώς επίσης με ένα εκτός ελέγχου κόκκινο ιδιωτικό;

– Ανησυχούμε φυσικά για το δημογραφικό, διαπιστώνοντας πως ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 400.000 άτομα περίπου, παρά τις μεταναστευτικές εισροές.

Προηγούμενο άρθροΒασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 27/07/2022
Επόμενο άρθροΘέμα: Οι πρώτες συνέπειες εργολαβοποίησης της ΕΑΒ