ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

684
Ελληνική Λύση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Η απόφαση του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν να μεταφέρει ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ανδριανούπολη, δείχνει την πρόθεση του, να τους στείλει ως προγεφύρωμα για αυτό που εκείνος ,οραματίζεται, δηλαδή την εισβολή στην Ελλάδα!

Είναι περισσότερο παρά ποτέ επιβεβλημένη η υλοποίηση της πρότασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για θωράκιση των συνόρων!

Κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή τσιμεντένιου τείχους ύψους έξι μέτρων , το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί παρά τα όσα ψευδή λένε κάποιοι και κυρίως να τοποθετήσουμε νάρκες σε όλη την περιοχή των συνόρων, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε δυσάρεστο ενδεχόμενο στο μέλλον!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ