ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

53322
Ελληνική Λύση

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επειδή όπως αποδεικνύεται οι «δεδομένοι» καταλήγουν «διαφιλονικούμενοι», η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την λειτουργία των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής επιθετικής ενέργειας.

Αφού οι σύμμαχοί μας δεν κατανοούν την αναγκαιότητα της Ελλάδος, με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για αυτούς.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ