ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Ελληνική Λύση

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, ζητά ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα προγράμματα καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή. Η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και η ανάπτυξη ευκαιριών για τους νέους αγρότες είναι προαπαιτούμενα εάν θέλουμε να μην ερημώσει η Ελληνική περιφέρεια.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος τονίζει ότι η ενίσχυση της αγροδιατροφής αποτελεί προωθητική οικονομική δραστηριότητα με πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και με στόχο την εξωστρέφεια και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη, στα πλαίσια αναβάθμισης συνολικά των ελληνικών αγροδιατροφικών οικοσυστημάτων. Στην ανακοίνωση «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» γίνεται αναφορά στις επαναστατικές τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνολογία της «αλυσίδας συστοιχιών» (blockchain), για την ψηφιακή ενδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), παράλληλα με τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», «Ψηφιακή Ευρώπη» (για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς) και «InvestEU», ενώ σημειώνεται ότι και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας υπάρχουν σχετικές δυνατότητες.

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» προβλέπει ευκαιρίες για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την τεχνολογία blockchain μέσω της δράσης «Διαδίκτυο εμπιστοσύνης», η οποία είναι επίσης ανοικτή στη βιομηχανία και στις ΜΜΕ, καθώς και μέσω δράσεων της ομάδας 6 στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος, σε συνέχεια των παραπάνω επισημάνσεων, απευθύνει τα εξής ερωτήματα προς την Κομισιόν:
1. Διαθέτει στοιχεία για τον αριθμό των ελληνικών ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για προγράμματα καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και για το ποσοστό που έχει εγκριθεί;
2. Συστήνει κάποια εργαλειοθήκη με βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των οικείων αγροτικών ΜΜΕ;
3. Μέσω ποιων εργαλείων/πλαισίων μπορούν να ενημερωθούν οι ελληνικές αγροτικές ΜΜΕ;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ”
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ