Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ τα έλεγαν τόσα χρόνια

281

Κάποιοι τόσα χρόνια έκαναν ότι δε βλέπουν και φτάσαμε ως εδώ. Μόνο ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ φώναζαν για αυτό που έρχεται.