Λεπτομερέστερο απόσπασμα από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης

Περιεχόμενα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. 2

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ. 4

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.. 5

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ.. 5

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 7

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΡΩΣΙΑ.. 9

Η ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ.. 10

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. 11

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.. 12

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ.. 13

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙ 16

ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ- ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ.. 17

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ.. 18

ΑΛΙΕΙΑ.. 20

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ. 20

ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ. 21

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ.. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ!. 22

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.. 24

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΔ. ΔΑΝΕΙΑ.. 27

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 1. Νοικοκύρεμα της διοίκησης της Ελλάδας:
  • με ισολογισμό δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και έλεγχο από τους πολίτες. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών.
  • Επαναφορά του θεσμού των Γενικών Διευθυντών.
 2. Υιοθέτηση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, ανταγωνιστικού με τις γειτονικές χώρες
 3. Παραγωγή πλούτου:
  • με βάση τον πρωτογενή τομέα μαζί με τη μεταποίηση του (η Ολλανδία εξάγει πάνω από 100 δις, η Ελλάδα κάτω από 6 δις € προϊόντων γεωργοκτηνοτροφίας (ΕΛΣΤΑΤ), σε παραγωγή 12 δις ευρώ
  • Μεταποίηση και τουρισμός πρέπει να λειτουργήσουν με ποιοτικά προϊόντα, εκμεταλλευόμενοι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας
  • Ναυτιλία, με τη δημιουργία των σωστών υποδομών και με τη διαχείριση πλοίων, μπορεί να προσφέρει ΑΕΠ πάνω από 25 δις και 500.000 θέσεις εργασίας (σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ)
  • Επιπλέον παραγωγή πλούτου:

(α) από την επαναλειτουργία των ναυπηγείων

(β) από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων (ΑΕΠ 9 δις και 100.000 θέσεις εργασίας)

(γ) από την αμυντική βιομηχανία/ασφάλεια με την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων που έκλεισαν ή υπολειτουργούν (πχ ΕΛΒΟ)

(δ) από την κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχείων με εγχώρια προϊόντα στο 75% της κατανάλωσης του όπως στην Ιταλία από το 15% σήμερα.

 1. Άμεση δρομολόγηση ενός ιδιωτικού συμπληρωματικού νομίσματος, όπως στην Ελβετία (WIR) ή στη Γερμανία (Chiemgauer/Regiogeld) για αύξηση της ρευστότητας.
 2. Επίλυση για τα ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια, κυρίως της πρώτης κατοικίας (περί τα 12 δις €).
  • Δημιουργία κρατικού μηχανισμού όπως στις ΗΠΑ το 1933. Ο κρατικός μηχανισμός θα εξαγοράσει τα κόκκινα δάνεια στο ποσοστό των προβλέψεων των τραπεζών (48% της αξίας τους έως πρόσφατα).
  • Συμπληρωματικά ίδρυση Κρατικής Επενδυτικής Τράπεζας τύπου ΕΤΒΑ με κεφάλαια περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που θα χρηματοδοτεί και αναπτυξιακές επενδύσεις.
  • Μέσω της Κρατικής Επενδυτικής Τράπεζας θα ιδρυθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Κόκκινων Δάνειων.
 3. Σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, έως ότου ανακτήσουν οι κρατικές επιχειρήσεις την πραγματική τους αξία
  • από τις ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται οι κοινωφελείς και οι στρατηγικές δημόσιες εταιρίες, όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ, τα λιμάνια κλπ.
  • ιδιαίτερη σημασία στη ΔΕΗ που έχει απαξιωθεί συστηματικά και σκόπιμα, με στόχο το ξεπούλημα της, όταν θα μπορούσε να λειτουργεί με κέρδη της τάξης του 1 δις €
 4. Εθνικά Συμβούλια:

(α) διεκδίκησης των Γερμανικών οφελών

(β) αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους που θα επιτρέψει την αντίστοιχη ρύθμιση και του ιδιωτικού

(γ) αγωγής αποζημίωσης εναντίον της Τρόικα, σύμφωνα με το άρθρο 340 της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

Έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο για να παράγουμε πλούτο, για να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις

 • Λύνουμε το πρόβλημα της ΑΟΖ, η Ελλάδα διαθέτει πακτωλό κοιτασμάτων υδρογοναθράκων που εκτιμώνται σε πάνω από 600 δις Ευρώ δηλαδή πάνω από το χρέος αλλά κατά άλλες εκτιμήσεις ακόμα ψηλότερα!
 • Επιβάλλουμε στα ξενοδοχεία τα Ελληνικά προϊόντα δίνοντας τους χαμηλή φορολογία. Αυτή τη στιγμή μόνο 15% των προμηθειών τους είναι εγχώρια με αποτέλεσμα τα έσοδα να φεύγουν στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη φαρμακευτικής βιομηχανίας με βάση τα Ελληνικά βότανα, δημιουργούμε 10 δις ευρω/έτος
 • Αναγέννηση των ναυπηγείων, ο κλάδος διαχείρισης πλοίων μπορεί να προσφέρει έως 25 δις ευρω/έτος
 • Γεμίζουμε με ιχθυοκαλλιέργειες βραχονησίδες- νέες θέσεις εργασίας δημιουργούμε 4 δις ευρω/έτος
 • Κλείνουμε τα σύνορα από Βουλγαρία για το ‘ελληνοποιημενο’ γάλα και για κάθε προϊόν που χτυπά την Ελλάδα, αύξηση 4 δις ευρω/ετος
 • Δημιουργούμε «Τράπεζα Σπόρων» και καινοτόμα γεωργικά προϊόντα ώστε να απεξαρτηθεί ο πρωτογενής τομέας από εισαγωγές και τρίτους και να προστατευτούν οι τοπικές ποικιλίες
 • Τα ελαιοτριβεία και το λάδι παραμένουν Ελληνικά και τα εξελίσσουμε με τυποποίηση, όφελος τουλάχιστον 300 εκατ ευρώ/ετος
 • Με την υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής δημιουργούμε 20 δις ευρω/ετος
 • Πάταξη λαθρεμπορίου από παρανόμους, έσοδα 3,5 δις ευρώ
 • Πάταξη λαθρεμπορίου από τσιγάρα, πετρέλαια 10 δις ευρώ
 • Αντιγραφή του αμερικανικού μοντέλου φορολογίας! Όχι σε τεκμήρια, όχι γραφειοκρατία. Αυτόματη μείωση φορολογίας στο 15%, μείωση ΦΠΑ σε νησιά/παραμεθόριες στο 7%
 • Μηδενικούς φόρους για 10 χρόνια σε εγχώριες εταιρίες που παράγουν και εξάγουν
 • Με ιδιωτικά πανεπιστήμια αυξάνουμε το ΑΕΠ μας κάθε χρόνο κατά 5%, 10 δις ευρω/έτος.
 • Αυξάνοντας το ΑΕΠ μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς
 • Φυλακή σε όσους έκλεψαν λεφτά!

Πρώτα η Ελλάδα, Πρώτα οι Έλληνες!

Είμαστε η λύση, η μοναδική λύση, η Ελληνική Λύση!

Η Ελλάδα για να νικήσει θέλει την Ελληνική Λύση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

Τελειώνουν την Ελλάδα τα ‘Ελληνικά’ κόμματα!

Mας υποχρεώνουν να κλείσουμε τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας οι ‘σύμμαχοι’ μέσω προστίμων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:

 • Σήμερα ναυπήγηση και επισκευές κατέχουν το 1,5% του ΑΕΠ, ενώ πριν την κρίση ήταν 2,5%:
 • Σε Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα η Ελλάδα έπεται μετά την Τουρκία σε ναυπηγική δυνατότητα
 • Μέχρι και το 2017, Τουρκικό ναυπηγείο, στηρίζονταν κατά 50% σε επισκευές Ελληνικών πλοίων

Βάσει μελέτης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά προκύπτει ότι:

 • έσοδα από την υποστήριξη της Ναυτιλίας ναυπηγοεπισκευή και εφοδιασμός στο επιχειρηματικό πλέγμα Πειραιά Περάματος μπορεί να φτάσει τα 18 δις ευρώ – δηλαδή 10% του ΑΕΠ,
 • έσοδα για το δημόσιο περίπου 5 δις ευρώ και πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας
 • μελέτη του ΙΟΒΕ αυξάνει τη δυνατή συμβολή της ναυτιλίας στα 25,9 δις ευρώ
 • Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν την μεγαλύτερη σταθερή δεξαμενή στη Αν. Μεσόγειο. Τα μεγάλα πλοία θα κάναν ουρά να επισκευαστούν εκεί αλλά παραμένει ανενεργή και προορίζεται προς πώληση!
 • Το Ντουμπάι χωρίς να κατέχει σχεδόν καμία ναυτιλιακή εταιρία, μόνο από τη διαχείριση των πλοίων έχει τζίρο $25 δις.

Βάσει στοιχείων της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών:

 • ο ελληνόκτητος στόλος είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως και ανέρχεται σε 4.746 πλοία χωρητικότας άνω των 1000gt
 • η αξία του ελληνόκτητου στόλου παγκοσμίως εκτιμάται σε 100 δις $
 • η Ελληνική σημαία αντιπροσωπεύει μόνο το 15%
 • οι ναυπηγήσεις από Έλληνες εφοπλιστές για το 2018 εκτιμώνται σε 8,9 δις.$
 • οι επισκευαστικές εργασίες μόνο για τις εγχώριες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες δύνανται να ανέλθουν στα 670 εκ.$
 • Για το μέλλον του κλάδου είναι απαραίτητη η εισροή εκπαιδευμένου νέου εργατικού προσωπικού

Η Ολλανδία έχει 17 εκ. πληθυσμό και είναι περίπου μιάμιση φορά σαν την Πελοπόννησο

 • η άμεση -έμμεση αξία παραγωγής ναυπηγοεπισκευής κλπ το 2018 ήταν 51,1 δις ευρώ
 • οι εξαγωγές του κλάδου της ναυτιλίας ήταν 26 δις ευρώ το 2017
 • η προστιθέμενη αξία του τομέα θαλάσσιων υπηρεσιών στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 55%

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Στην Ελλάδα όλα γίνονται στραβά!

Έχουμε ένα πρωτογενή τομέα τελείως ανεκμετάλλευτο συγκριτικά με άλλες χώρες.

 • η παραγωγή μας στον πρωτογενή τομέα είναι μόνο 12 δις ευρώ, από αυτά οι εξαγωγές μας είναι μόνο 6 δις. ευρώ
 • Η χώρα είναι ελλειμματική σε επίπεδο εμπορίου τροφίμων (1 δις ευρώ)

Η γη θα μπορούσε να μας κάνει πλούσιους:

 • η Ολλανδία με 45 εκατ. στρεμ. καλλιεργειών αποδίδει σε αξία 1700 ευρώ/στρεμ.
 • το Ισραήλ με 6 εκατ. στρεμ. καλλιεργειών αποδίδει σε αξία 1290 ευρώ/στρεμ.
 • η Ελλάδα με 37 εκατ. στρεμ. καλλιεργειών αποδίδει σε αξία 190 εκατ./στρεμ.
 • το Ισραήλ εφαρμόζει καινοτόμες πολιτικής, η Ολλανδία κινείται στην πολιτική αγοράς
 • δυστυχώς η Ελλάδα ακολουθεί πολιτικές σκοπιμότητας!

Tο 2018 η Ολλανδία ήταν 2η σε εξαγωγές αγροτοδιατροφικων-αγροτοτεχνολογικων προϊόντων αξίας 100 δις. ευρω

 • ο αγροτοδιατροφικος τομέας καταλαμβάνει το 10% της οικονομίας και απασχόλησης
 • χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ποιότητα στις υποδομές της…και την αρμονική συνεργασία της αγροτοδιατροφικης αλυσίδας..
 • σχεδόν το 55% του ολλανδικού εμπορικού πλεονάσματος απορρέει από τα γεωργικά προϊόντα
 • ο Ολλανδός γεωργός πέρα από τη γη, γνωρίζει και την τεχνολογία
 • Η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται όλο και περισσότερο με την αγροτική παραγωγή
 • Πρόσφατα εκτοξεύτηκε Ευρωπαϊκός δορυφόρος παρατήρησης της γης (Sentinel-2) για να υποστηρίξει τη γεωργία ακρίβειας

Η Ελλάδα εξάγει βαμβάκι στην Τουρκία και οι αγρότες εισπράττουν περίπου 350 εκ. ευρώ

 • αυτό το βαμβάκι μετατρέπεται σε νήμα και επανεισάγεται στην Ελλάδα με κόστος 1,5 δις ευρώ
 • τα ρούχα του Ελληνικού Στρατού φτιάχνονται στα Άδανα της Τουρκίας!
 • Στον τουρισμό, ενώ έχουμε μεγάλη αύξηση αφίξεων ταυτόχρονα έχουμε τεράστια μείωση στις δαπάνες ανά ταξίδι.
 • στην Ελλάδα το κόστος ανά ταξίδι ενώ ήταν 700 ευρώ και έχει πέσει στα 450 ευρώ.
 • τις ανάγκες των ξενοδοχείων μας τις καλύπτουμε με εγχώρια προϊόντα μόνο κατά 15%. Την ίδια στιγμή η Ιταλία τις καλύπτει με 75%.

Οικονομικός Πατριωτισμός:

 • εάν όλοι οι Έλληνες διαλέγουν μόνο Ελληνικά προϊόντα θα έχουμε αύξηση 10-15 δις € στο ΑΕΠ σε ένα χρόνο.
 • με την αύξηση του ΑΕΠ και της ανταγωνιστικότητας μπορούν να ανεβούν και οι μισθοί και οι συντάξεις. μπορούμε να ανακτήσουμε αυτά που μας πήραν!

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΡΩΣΙΑ

 Η Ελλάδα αυτοκτονεί!

Θεαματική μείωση εισπράξεων και εξαγωγών από Ρωσία! Όλα αυτά γιατί επιβάλαμε εμπάργκο

 • οι εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 42,9%, την τελευταία 5ετια
 • κυρίαρχα Ελληνικά προϊόντα στη Ρωσική αγορά όπως νωπά φρούτα και λαχανικά “εξαφανίστηκαν’
 • στη Ρωσική αγορά εισχώρησαν προϊόντα ανταγωνιστριών χωρών όπως Τουρκία, Αίγυπτος
 • επίσης και αγαθά όπως γούνες έχουν πληγεί από τον κινεζικό ανταγωνισμό ή τον ιταλικό…

Η Ρωσία επιχειρεί να υποκαταστήσει τις εισαγωγές με εγχώρια προϊόντα:

 • παρατηρείται ενδυνάμωση του Ρωσικού γεωργικού τομέα, της χημικής βιομηχανίας και της πληροφορικής
 • όσον αφορά τις γούνες, το Ρωσικό κράτος ‘στηρίζει’ την ανάπτυξη της εγχώριας γουνοποιίας

Την τελευταία 5ετια σημειώθηκε αρνητική τάση στις αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις από Ρωσία

 • οι αφίξεις από Ρωσία μειώθηκαν από το 2013 κατά 63,1%
 • οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 76,6%. Από 1,3 δις ευρώ το 2013, έπεσαν στα 311,9 εκατ. ευρώ
 • η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των Ρώσων τουριστών μειώθηκε από 989,4 ευρώ το 2013 σε 686,7 ευρώ το 2018

Η Ρωσική οικονομία σήμερα είναι ανταγωνιστικότερη:

 • Το απόθεμα των Ρωσικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2017 διαμορφώθηκε στα 733 εκατ. $
 • χώρες οι οποίες αποδέχονται Ρωσικά κεφάλαια είναι η Κύπρος, το Ην. Βασίλειο, Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία..

Η ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ

Τo χρήμα μεταφράζεται σε πλούτο μόνο όταν υπάρχει αντίκρισμα σε πραγματικά πολύτιμα αγαθά

 • πολύτιμα αγαθά είναι το πόσιμο νερό, τα βασικά είδη τροφίμων, η ενέργεια, το έδαφος που παράγει αγροτικά προϊόντα και εκτρέφει ζώα
 • μελλοντικά ένα κράτος θα θεωρείται αποτυχημένο ή επιτυχημένο, από την ικανότητα του ‘οσον αφορά τη εξασφάλιση αυτών των αγαθών
 • κάποια από τα συγκεκριμένα αγαθά δεν θα υπάρχουν σε αφθονία όπως συμβαίνει στις μέρες μας
 • κράτη τα οποία ξεπουλούν τους πόρους τους για να ανταπεξέλθουν με τα χρέη τους, υπονομεύουν τις επερχόμενες γενιές

Η ύπαρξη πόρων σε μια χώρα και η κατανάλωση τους πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία:

 • εάν ένα κράτος παράγει 100 τόνους ενός προϊόντος και καταναλώνει 80 τότε υπάρχει ισορροπία
 • σε αντίθετη περίπτωση το κράτος που παράγει 100 τόνους και καταναλώνει 200, υποχρεούται να εισάγει 100 τόνους
 • στην Ελλάδα τα υπάρχοντα αγαθά επαρκούν μόνο για την κάλυψη λίγων ημερών
 • τα κράτη τα οποία ‘αδιαφορούν’ για την πρωτογενή παραγωγή εγκληματούν

Η πραγματική αξία του νομίσματος ενός κράτους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους φυσικούς της πόρους

 • οι χώρες οι οποίες διαθέτουν πλεόνασμα ενέργειας και τροφίμων είναι λίγες
 • κράτη τα οποία κατέχουν πόρους και καλύπτουν τις ανάγκες τους μπορούν ταυτόχρονα να δημιουργούν πλεονάσματα για εξαγωγές
 • η εξαγωγή βασικών πόρων οι οποίοι πλεονάζουν, όπως η ενέργεια, αποτελεί για αυτές τις χώρες ένα φυσικό οικονομικό όπλο
 • τα κράτη που μοιράζονται υδάτινους πόρους συνήθως διαπραγματεύονται ή μάχονται μεταξύ τους για να τους εξασφαλίσουν
 • οι χώρες πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους πόρους τους σε περίπτωση προσπάθειας υφαρπαγής τους από ξένους!

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αδιανόητο!! Έτσι σκοτώνουν την Ελληνική παραγωγή:

Η ΕΕ σχεδιάζει να ‘εξαφανίσει’  παραγωγή και προϊόντα  όπως η φέτα. Θέλει να αντικατασταθούν από προϊόντα των χωρών του βορά αμφίβολης ποιότητας:

 • υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα με τις συμφωνίες CETA (EE –Καναδά) και SADC (EE-Νοτίου Αφρικής) με σκοπό να σαμποτάρουν την Ελληνική φέτα και τις ελιές καλαμών. Η φέτα δεν προστατεύεται ως ΠΟΠ και πλέον μπορεί να ονομάζεται φέτα και αυτή που παράγεται στον Καναδά! Αντίστοιχα οι ελιές καλαμών χάνουν το ΠΟΠ (με την συμφωνία SADC). Και τα δύο αυτά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των Ελληνικών εξαγωγών με αξία πάνω των 300 εκατ. ευρώ για την φέτα και στις επιτραπέζιες ελιές αγγίζει τα 450 εκατ. ευρώ, με σημαντικό προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.
 • ας μην ξεχνάμε τις τεχνοκρατικές προτάσεις του ΟΟΣΑ (κ. Γκούρια) για τον πρωτογενή τομέα με πρόταση για δυο ελαιοτριβεία. Επίσης είχε προτείνει την επέκταση του χρονικού ορίου για το φρέσκο γάλα. Ο σκοπός τους είναι να συρρικνώσουν την παραγωγική μας βάση, να διαλύσουν την παραγωγή και να ‘πνιγούμε’ στα εισαγόμενα
 • εάν κάποιος είχε καλλιεργήσει κάμποσα στρέμματα και μετά δεν καλλιεργούσε τίποτα, ελάμβανε τις επιδοτήσεις κανονικά μέχρι πρόσφατα
 • Με το μέτρο της Διάσωσης Αγροτικών Γαιών φυτεύονται με επιδότηση μη παραγωγικά δέντρα στα χωράφια και μάλιστα παρατηρούνται και καθυστερήσεις στις πληρωμές
 • η Ελλάδα συμμετέχει αναλογικά στον κοινοτικό προϋπολογισμό – σε αντίθεση με τις διάφορες αθέμιτες εμπορικές συναλλαγές που δυσκολεύουν την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων
 • Η Ελλάδα είναι ελλειμματική όσο αφορά την εγχώρια κατανάλωση κρέατος. Υπολογίζεται ότι το 85% του βοδινού κρέατος, το 69% του χοιρινού και το 17% των πουλερικών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι εισαγωγής!

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Για ποιο λόγο οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να ψηφήσουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

 • Το λάδι μας είναι το καλύτερο της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου.
 • Η ελιά από αρχαιοτάτων ετών έπαιξε τον πλέον σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
 • Ωστόσο η ελιά μας βρίσκεται σε κίνδυνο και μαζί της οι Έλληνες. Μάλιστα, υπάρχει και χρονικός ορίζοντας. Το 2024.
 • Το 2012, η εταιρεία McKinsey  κατέληξε στο συμπέρασμα πως δύο εταιρείες θα πρέπει να ελέγχουν όλη την παραγωγή της Ελλάδος, μέχρι το 2024. Και η Νέα Δημοκρατία το πιστεύει αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο κόμματα υπηρετούν τους δανειστές.
 • Εμείς στην Ελληνική Λύση θέλουμε να κάνουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία τη χώρα μας την «Τοσκάνη της Ευρώπης».
 • Το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να επιδιώξει άμεσα τη δημιουργία των κατάλληλων χρηματοδοτικών υλικών, ώστε οι ελαιοπαραγωγοί να αναπτύξουν την παραγωγή τους
 • Μέσω της μεταποίησης του προϊόντος, οι ελαιοπαραγωγοί να προσφέρουν στη διεθνή αγορά υψηλού επιπέδου ελαιόλαδο.
 • Αντί να ανταγωνιστούμε την Ισπανία σε φτηνό λάδι, να ανταγωνιστούμε την Ιταλία με εξαιρετικής ποιότητας και ποσότητας προϊόν.
 • Η μεταποίηση δίνει προστιθέμενη αξία στο αγροτικό προϊόν, ενώ παράλληλα παρέχονται κίνητρα για τη δημιουργία αντίστοιχων βιοτεχνιών-βιομηχανιών.

Υπάρχει λύση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Προβλήματα του πρωτογενούς τομέα-παραγωγών και ειδικότερα των καλλιεργητών οπωροφόρων δένδρων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Εργόσημο

Πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα του εργόσημου

Η ισχύουσα πραγματική κατάσταση είναι:

 • οι περισσότεροι εργάτες πλέον είναι αλλοδαποί, πληρώνονται με μαύρο χρήμα γιατί δήθεν δεν έχουν χαρτιά.
 • τo χρήμα που εισπράττουν οι αλλοδαποί από τη μαύρη εργασία το αποστέλλουν στις χώρες τους χωρίς κανένα περιορισμό εξαγωγής συναλλάγματος.
 • πληρώνουν τόσα εργόσημα, όσα χρειάζονται για να εισπράξουν στη συνέχεια το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα, καθώς δεν φαίνονται πουθενά, αλλά και όσοι κάνουν δήλωση παίρνουν επιστροφή φόρου.
 • δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απολαμβάνουν δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • όταν συνοδεύονται από ΜΚΟ απαιτούν να εξεταστούν άμεσα, ενώ οι Έλληνες που πληρώνουμε εισφορές περιμένουμε 3-6 μήνες για μια εξέταση.
 • με τη μαύρη εργασία ο εργοδότης αδυνατεί να δικαιολογήσει έξοδα στην επιχείρησή του.
 • ο εργοδότης δυσκολεύεται να κτίσει το αφορολόγητο ή άλλες φοροελαφρύνσεις για την επιχείρησή του.
 • νομικά ο εργοδότης είναι ευάλωτος, εάν κάποιος τρίτος αναφέρει την παράνομη εργασία ή υπάρξει κάποιο εργατικό ατύχημα με τραγικές διαστάσεις από τα ΜΜΕ.
 • το Ελληνικό κράτος χάνει φορολογικά έσοδα, συνταξιοδοτικές εισφορές, ευρώ που διαφεύγουν στο εξωτερικό κτλ.

ΛΥΣΗ:

Να πληρώνει ο εργοδότης όλο το ποσό του εργόσημου και να αφαιρούν από το μεροκάματο τα ποσοστά που αναλογούν και πρέπει να πληρώσει ο εργαζόμενος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δενδρύλλια

Πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα του κρατικού ελέγχου για την αγορά φυτών-δενδρυλλίων, από τους παραγωγούς

 • μετά το κλείσιμο των κέντρων γεωργικής ανάπτυξης, ο παραγωγός αγοράζει μόνο από ιδιωτικά φυτώρια τα οποία δεν ελέγχονται από το κράτος.
 • η ποικιλία του φυτού/δενδρυλλίου είναι αγνώστου προέλευσης καθώς και οι αποδόσεις του, οι οποίες στην πλειονότητα δεν είναι οι αναμενόμενες.
 • στα φυτά/δενδρύλλια αναπτύσσονται ασθένειες λόγω της μη κατάλληλης ποικιλίας. Ο παραγωγός χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα-χημικά προς προστασία της παραγωγής.

ΛΥΣΗ

Ο παραγωγός χρειάζεται:

 • να δημιουργηθούν ανά περιοχές κρατικά ή και ιδιωτικά «κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού-υποκειμένου»
 • να παράγονται σε αυτά τα κέντρα φυτά-δενδρύλλια για να πωλούνται πιστοποιημένα, όπως γίνεται στην Ιταλία.
 • να υπάρξει στην Ελλάδα το λεγόμενο ‘root-stock’ για την απεξάρτηση της χώρας από ξένες ποικιλίες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Πετρέλαιο

Η τιμή του αγροτικού πετρελαίου είναι απαγορευτική στην καλλιέργεια.

 • κοστίζει στον Έλληνα παραγωγό 2-3 φορές περισσότερο από ότι στον Γερμανό παραγωγό.
 • περιορίζονται οι δραστηριότητες του Έλληνα παραγωγού με αποτέλεσμα να παραμένουν αρκετά χωράφια του ακαλλιέργητα.

Όλα αυτά οδηγούν στην μείωση της πρωτογενούς παραγωγής!

 • η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής δημιουργεί έλλειψη ρευστότητας έως και φτώχεια στον αγρότη,
 • δημιουργεί επίσης την ανάγκη εισαγωγής στα αντίστοιχα αγροτικά προϊόντα και αύξηση δανεισμού της χώρας,
 • η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής οδηγεί και σε ανεξέλεγκτη διαμόρφωση τιμών στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

ΛΥΣΗ:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σταθερή προσήλωση στην πρωτογενή παραγωγή και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και άρα της κερδοφορίας για τον παραγωγό και όχι απλά την μείωση της φορολογίας. Είναι πάντως ένα μέτρο που μπορεί να εξεταστεί ως βραχυχρόνιο μέτρο ανακούφισης των παραγωγών.

ΜΕΛΙ

Για ποιο λόγο οι παραγωγοί μελιού πρέπει να ψηφίσουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:

 • Το μέλι μας είναι το καλύτερο της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου.
 • Το μέλι από αρχαιοτάτων ετών έπαιξε τον πλέον σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Υπήρξε μάλιστα οργανωμένη μελισσοκομία στην αρχαία Ελλάδα.
 • Το μέλι χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα (παστέλια, δημητριακά, ροφήματα) και μπορούμε να το εξάγουμε.
 • Ωστόσο το μέλι μας βρίσκεται σε κίνδυνο και μαζί του οι Έλληνες. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα για την παραγωγή πλούτου.
 • Κάποιοι προώθησαν μέλι από την Κίνα το οποίο είναι χαμηλότερης ποιότητας με επικίνδυνες προσμείξεις. Σχεδόν το 50% των εισαγωγών μελιού της Ευρώπης είναι από την Κίνα.
 • Εμείς λέμε να κάνουμε ότι και οι ΗΠΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΣ. Πρέπει να προστατευτούμε από την «εισβολή».
 • Εμείς στην Ελληνική Λύση θέλουμε να κάνουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία τη χώρα μας την «Κίνα της Ευρώπης» – δηλαδή χώρα παραγωγής για την Ευρώπη.
 • Το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να επιδιώξει άμεσα τη δημιουργία των κατάλληλων χρηματοδοτικών υλικών, ώστε οι παραγωγοί μελιού να αναπτύξουν την παραγωγή τους.
 • Η Κίνα έχει αναπτύξει τεχνικές που δημιουργούν ένα συνονθύλευμα υλικών κι όχι πραγματικό αγνό μέλι. Μπορούμε να τους «χτυπήσουμε».
 • Μέσω της μεταποίησης του προϊόντος, οι παραγωγοί να προσφέρουν στη διεθνή αγορά υψηλού επιπέδου μέλι.

 Υπάρχει λύση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.

ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ- ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • Στην ΕΕ συζητείται να υπάρξει επιδότηση για κατάργηση της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στην Ελλάδα, ότι έγινε και με την παραγωγή καπνού
 • Αιγοπρόβατα από βαλκανικές χώρες ελληνοποιούνται.
 • Πώληση αιγών και προβάτων από Έλληνες εκτροφείς σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα την έντονη αποτροπή για συνέχιση της εκτροφής καθώς πλέον είναι οικονομικά ασύμφορη
 • Υποστελεχωση των δημόσιων κτηνιατρείων και ελαχιστοποίηση της απαραίτητης κρατικής κτηνιατρικής μέριμνας για τα αιγοπρόβατα
 • Μείζον πλήγμα στην αιγο-προβατοτροφία αποτελεί η ένταξη στους δασικούς χάρτες των περισσοτέρων βοσκοτόπων καθώς και ο χαρακτηρισμός τους από τα κατά τόπους δασαρχεία ως δασικές εκτάσεις έτσι ώστε να υπάρχουν εμπόδια στην χρήση τους
 • Δραματική μείωση των προϋπαρχόντων εκτάσεων βοσκής των ζώων, όταν η Ελλάδα λόγω κλίματος και χλωρίδας προσφέρεται για εκτροφή αιγοπροβάτων
 • Απαιτούνται χρηματικά έξοδα/δαπάνες από τους κτηνοτρόφους για οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση. Η πλειονότητα των κτηνοτρόφων δεν διαθέτει χρήματα για δικαστικά έξοδα. Παράλληλα η γραφειοκρατική επιβάρυνση τρομάζει.
 • Αύξηση της φορολογίας και μάλιστα προκαταβολή με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μειώνουν την παραγωγή ή να εγκαταλείπουν τον επάγγελμα.
 • Επιπρόσθετα γνωστά προβλήματα είναι η τιμή του πετρελαίου, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις, η μείωση ρευστότητας στον κτηνοτρόφο κλπ.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • Παράγουμε 600-700 τόνους γάλακτος/έτος και καταναλώνουμε 1.100 τόνους γάλακτος ετησίως. Συνεπώς χρειάζεται να εισάγουμε!
 • Στην Γερμανία τα παραγόμενα τυριά γίνονται από ανάμιξη αγελαδινού γάλακτος σε σκόνη και νωπού γάλακτος. Η Ελλάδα εισάγει μεγάλες ποσότητες τροφίμων από την Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, μεγάλο μέρος των οποίων χρησιμοποιούνται στον τουρισμό.
 • Πραγματοποιείται έλεγχος στα τυροκομεία και όχι στην παραγωγή του γάλακτος
 • Η επιβληθείσα ποσόστωση από την ΕΕ στην ετήσια συνολική παραγωγή γάλακτος, οδήγησε στην δραματική μείωση του αριθμού των εκτρεφομένων γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων στην Ελλάδα αφού η παραγωγή παγιώθηκε σε χαμηλά ποσοστά. Αυτή η ποσόστωση έχει πρόσφατα αρθεί κάτι που ανοίγει την αγορά σε πίεση από τις πλεονασματικές αγορές της βόρειας Ευρώπης.
 • Η εκτροφή νέων αγελάδων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό των μονάδων για παράδειγμα με σύγχρονες εγκαταστάσεις για το άρμεγμα….δύσκολα επαναπροσδιορίζεται
 • Η σημερινή τιμή πώλησης του πρόβειου γάλακτος από τον παραγωγό είναι 0,ευρώ/κιλό. Αυτή η τιμή πώλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλή για την εκτροφή προβάτων με σκοπό την γαλακτοπαραγωγή.
 • Η εισαγωγή πρόβειου γάλακτος σε μορφή παγοκολόνας ή και νωπού γάλακτος με βυτία κυρίως από τα Βαλκάνια, δυναμιτίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην τιμή του γάλακτος
 • Κτηνοτρόφος από το Κάστρο Βοιωτίας, (Αθανάσιος Φλουδας) έχει 500 πρόβατα και παράγει 120-150 τόνους γάλα ετησίως:
 • καλλιεργεί 200 στρέμματα καλαμπόκι για να ταΐζει τα ζώα του
 • είχε για χρόνια συνεργασία με γαλακτοκομική επιχείρηση από Θεσσαλία που του αγόραζε το γάλα
 • η εταιρεία άρχισε να τον πιέζει να μην ταΐζει τα πρόβατα με ιδιοπαραγόμενες τροφές
 • η εταιρεία σταμάτησε να αγοράζει το γάλα, διότι ο παραγωγός δεν υπέκυψε στις πιέσεις
 • Η καινοτόμα συνεταιριστική γαλακτοκομική εταιρία ΘΕΣΓΑΛΑ παρά την αυτόνομη εξάπλωση δεν είχε ανάλογη υποστήριξη αν όχι πόλεμο από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ που διαθέτουν τον μεγαλύτερο όγκο γάλακτος. Αποτέλεσμα να καταφύγει στο καθεστώς πτώχευσης το οποίο θα ζημιώσει τους παραγωγούς.
 • Πρόσφατα το εργοστάσιο συμπυκνωμένου γάλακτος Γάλα Βλάχας της Vivartia (Δέλτα) στο Πλατύ Ημαθίας κλείνει!

 ΛΥΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της εγχώριας παραγωγής τόσο όσο αφορά τις οργανωμένες μονάδες αλλά και την βιολογική κτηνοτροφία.

 • Καταγραφή και αξιοποίηση όλων των βοσκοτόπων και απόδοση με βάση την κτηνοτροφική παραγωγή με μακρόχρονη μίσθωση.
 • Κίνητρα για χρήση ιδιοπαραγώμενων ζωοτροφών
 • Μείωση των αυξημένων φορολογικών συντελεστών στο 5% για το εγχώριο κρέας και αύξηση των φορολογικών συντελεστών στο εισαγόμενο. Μείωση του ΦΠΑ στο 7% για τις παραμεθόριες περιοχές σε όλα τα προϊόντα για να τονωθούν οι περιοχές.
 • Δημιουργία κέντρων χονδρικής πωλήσεων ειδικά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα «σπάζοντας» το καρτέλ των αλυσίδων λιανικής (αρχικά θα ιδρυθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη).

Και άλλα πολλά. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πονάει για την Πρωτογενή Παραγωγή και την στηρίζει!

ΑΛΙΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ελλάδα έχει θάλασσα. Ποια τα προβλήματα;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το βόρειο Αιγαίο έχει γεμίσει με μεγάλο αριθμό από τόνους. Οι τόνοι είναι αμιγώς σαρκοφάγα ψάρια. Οι τόνοι τρώνε τα ψάρια της περιοχής καταστρέφοντας τα ιχθυοαποθέματα της π.χ. σε γαύρο, κουτσομούρα κ.α

 • Οι τόνοι καταστρέφουν δίχτυα και άλλα αλιευτικά εργαλεία καθώς επιτίθενται για ανεύρεση τροφής στα ψάρια που συλλαμβάνονται.
 • Οι τόνοι προκαλούν επιπλέον οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες αλιείς, μειώνοντας αισθητά τα ψάρια τους

Η επιβληθείσα από την ΕΕ στην Ελλάδα ποσόστωση για αλίευση του τόνου ανέρχεται  στους 300 τόνους ετησίως. Για την Ελλάδα αυτή η ετήσια ποσόστωση αλίευσις του τόνου είναι μικρή χρονικά διότι:

 • ολοκληρώνεται σε διάστημα 3 μηνών
 • με την πάροδο των 3 μηνών, τα ψάρια που απομένουν διαβιούν κυρίως στο Β. Αιγαίο, προκαλώντας προβλήματα στην αλιεία των άλλων ειδών ψαριών
 • για την Ελλάδα η ποσόστωση είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με την υπερ-πολλαπλάσια ποσόστωση που ισχύει για το κατά πολύ μικρότερο σε έκταση κράτος της ΕΕ, την Μάλτα
 • για την Τουρκία δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσόστωση αν και είναι συνδεδεμένο κράτος προς ένταξη στην ΕΕ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Για την επίλυση των προβλημάτων της αλιείας προτείνουμε:

 • να απαγορευτεί η αλίευση του τόνου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, λόγω αναπαραγωγής του ψαριού
 • η αλίευση του τόνου να αρχίζει από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, να συνεχίζει και να τελειώνει στο τέλος Μαρτίου του επομένου έτους
 • να αυξηθεί η Ελληνική ποσόστωση στην αλιεία του τόνου.
 • να απαγορευτεί η αλίευση του τόνου των Αύγουστο από την Ισπανία και τα βορειοαφρικανικα κράτη (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία)
 • να αποζημιώνονται οι αλιείς για την καταστροφή των διχτυών και του υπόλοιπου εξοπλισμού

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Τι ακριβώς γίνεται με την Τουρκία στην αλιεία;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • Μαύρο χρήμα:

α)   τα Ελληνικά φορτηγά φορτώνουν ιχθυοτροφικά από την Τουρκία, τα εκτελωνίζουν στην Ελλάδα με 0% τελωνειακό δασμό.  Κόβουν τιμολόγιο εδώ σε Ελληνικές εταιρίες πληρώνοντας μόνο τον ΦΠΑ. Στη συνέχεια στέλνουν τα προϊόντα στην Ευρώπη ως Ελληνικά.

β)   αθέμιτος ανταγωνισμός των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παραγόμενων στην Ελλάδα. Τα αντίστοιχα τουρκικά αγοράζονται κατά πολύ φθηνότερα από Έλληνες εμπόρους χωρίς δασμούς

2) προβλήματα σε γρι-γρι και μηχανότρατες

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Προγράμματα ΕΕ για εκσυγχρονισμό των σκαφών και εξοπλισμών και πάταξη αθέμιτου ανταγωνισμού από Τουρκία

Επίσης προτείνουμε κίνητρα για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σε βραχονησίδες στο Αιγαίο: θωράκιση του θαλάσσιου χώρου και της ΑΟΖ, αύξηση του ΑΕΠ κατά 4 δις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Συστημικά εγχώρια και ξένα ΜΜΕ, πανηγυρίζουν τα τελευταία χρόνια για την αύξηση του τουρισμού:

 • η Ελλάδα είναι στους 20 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Σταθερά σε υψηλή θέση διαχρονικά.
 • από τη Γερμανία έχουμε 3,7εκ. αφίξεις, από Αγγλία 3εκ., Ιταλία και Γαλλία από 1,4εκ.,Ρουμανια 1,1εκ. και Ολλανδία 950.000.

Το συμβαίνει όμως αν αναλύσουμε τα νούμερα:

 • από τότε που η Fraport πλειοδότησε για τα 14 αεροδρόμια (2014-2017), οι Γερμανοί τουρίστες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 51% (3,7εκ.).
 • Αυτό σημαίνει κέρδη για τους Γερμανούς όχι για την Ελλάδα! Εμείς χάσαμε!
 • από το 2005-2017 οι αφίξεις από Γερμανία αυξήθηκαν κατά 33% τα έσοδα όμως αυξήθηκαν κατά το ήμισυ δηλαδή 14% και οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 4%. Επίσης ο μέσος όρος κατά κεφαλή δαπανών/ανά ταξίδι από 838 ευρώ πέφτει στα 689 ευρώ.
 • στον κατάλογο των τουριστών προσμετρούνται και οι 500.000 εκτοπισμένοι Έλληνες, οικονομικοί μετανάστες της κρίσης! Υπολογίζεται πως οι Έλληνες ‘τουρίστες’ πως αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 1 εκ. αφίξεις ετησίως αφού ταξιδεύουν στην Ελλάδα 2 φορές/χρόνο κατά μέσο όρο.
 • στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού, ο μέσος όρος δαπανών ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 30% τα τελευταία χρόνια και κυμαίνεται πλέον στα 470 ευρώ από 745 ευρώ το 2005.
 • Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός είχε άνοδο, λόγω του πολέμου στη Συρία και της γενικότερης ανασφάλειας που επικρατούσε στην Αν. Μεσόγειο.
 • Η τουριστική κίνηση στην Τουρκία ιδιαιτέρως το 2016 παρουσίασε κάμψη εξαιτίας αστάθειας και πραξικοπήματος αλλά επανήλθε. Αναμένεται να αυξηθεί και να «πάρει» τουρίστες από την Ελλάδα λόγω της πτώσης της λίρας – άρα θα μειωθούν οι τιμές παρά την μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα πακέτα all inclusive (με εκτιμώμενο κόστος περί τα 400 εκατ ευρώ για τα φορολογικά έσοδα)
 • Η αύξηση του τουρισμού φαίνεται πως προέρχεται από ανθρώπους που δεν έχουν πολλά. Καταναλώνουν μερικά σουβλάκια και μπίρες.
 • Η χώρα μας μετατρέπεται σε φθηνό προορισμό διακοπών για μπαφιασμένους βόρειους. Συχνά δημιουργούν και προβλήματα και επιβαρύνουν τις υποδομές υγείας, μεταφορών, ύδρευση κλπ
 • Η αύξηση του τουρισμού τροφοδοτεί το εμπορικό έλλειμμα αφού η χώρα είναι ελλειμματική και σε τρόφιμα ακόμα όπως και ενέργεια κ.α. Υπολογίζεται ότι μόνο 15% της κατανάλωσης του τουρισμού είναι εγχώριας προέλευσης σε σχέση με 75% στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του τουρισμού δεν μένουν στην χώρα!

ΛΥΣΗ

 • η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τον μαζικό τουρισμό και να προσελκύσει τους ‘αποδοτικούς’ τουρίστες.
 • πρέπει η μέση δαπάνη/ταξίδι να φτάσει στα επίπεδα της Νέας Υόρκης που είναι 1.440$.
 • αυτό θα γίνει εάν ‘υποχρεωθούν’ τα ξενοδοχεία να προφέρουν Ελληνικά προϊόντα.
 • επίσης θα γίνει με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (όπως θρησκευτικός, μορφωτικός, ιατρικός κ.α).

Έτσι θα έχουμε γεωργία -κτηνοτροφία και εξαγωγή των αγαθών σε άλλες χώρες. Παράλληλα τονώνεται η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και υποστηρίζονται εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να προσφέρουν επιμήκυνση της σεζόν (πχ οινοτουρισμός, γαστρονομικός, αγροτοτουρισμός)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Γιατί όλοι θέλουν την Ελλάδα;

H Ελλάδα μπορεί να ‘ταΐσει’ όλη την Ευρώπη! Μας το έκρυβαν! Τώρα το λένε!

 • μελέτες δείχνουν φυσικό αέριο αξίας 200-600 δις ευρώ στην Κρήτη
 • η ΕΔΕΥ εκτιμά πως μπορεί να υπάρχουν 3 έως 30 δις κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 3 δις βαρέλια πετρελαίου στην Κρήτη
 • αυτοί οι υδρογονάνθρακες θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη τουλάχιστον 300 δις ευρώ σε βάθος 25 ετών.
 • τα 3 τρις κυβικά πόδια που εκτιμώνται τα αποθέματα στο Ιόνιο και Νοτιοδυτική Κρήτη αντιστοιχούν σε πάνω από 2000 Πρίνους όσο αφορά το φυσικό αέριο και 4 Πρίνους όσο αφορά το πετρέλαιο. Αν δεν υπάρχουν και περισσότερα.
 • ο μεγάλος στόχος δύναται να είναι και 30 τρις κυβ. πόδια. Κάτω από την Κρήτη έχουμε 3-4.

Τα κοιτάσματα είναι τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας. Ο αγωγός TAP θα περάσει από την Κρήτη οπότε θα φορτώνει εκεί.

 • με τα αποθέματα που έχουμε μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλους 2 αγωγούς από την Κρήτη προς την Ευρώπη.
 • ο νέος αγωγός θα είναι χρήσιμος για τα κοιτάσματα που μελλοντικά θα έρθουν νοτίως της Κρήτης και θα φεύγουν απευθείας προς Ευρώπη.
 • κάτω από τα δικά μας κοιτάσματα υπάρχουν τα κοιτάσματα της Λιβύης, τα οποία είναι 5 χλμ. από τη διαχωριστική ζώνη. Κι αυτά θα πρέπει να περάσουν από την Κρήτη.

Η Κρήτη δύναται να παίξει τρομακτικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία:

 • Βγάζοντας φυσικό αέριο θα αρχίσουμε να ελέγχουμε την τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη ξεφύγει. Τα 70$ ανά βαρέλι με ισοτιμία δολ. προς ευρώ 1 – 1,20 είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή.
 • το φυσικό αέριο είναι φθηνό σχετικά με το πετρέλαιο, 3 φορές κάτω η τιμή του σε ισοδύναμη ενέργεια. Θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
 • Η ανάπτυξη για τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι τεράστια. Οι εταιρίες θα πάρουν το 80% και το κράτος το 20% με το Νόμο Μανιάτη!

Το Ιόνιο ακόμα είναι ‘νεκρό’. Το μπλοκ 2 της Κέρκυρας θα το διαχειριστεί η TOTAL. Στο Ιόνιο έχουμε άλλα 4 οικόπεδα στο μπλοκ 10.

Παγκόσμια πρωτοτυπία για τη χώρα μας, να περνάνε οι συμβάσεις μέσα από τη Βουλή.

Οι Ευρωπαίοι έχουν ανάγκη την Ελλάδα, γι΄αυτό μας πτώχευσαν!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Ελληνική κοινωνία και οικονομία στενάζουν από την φορολογία τα Κόκκινα Δάνεια και τον υπερδανεισμό. Αυτές είναι οι προτάσεις μας:

 1. Σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, ανταγωνιστικούς στις γειτονικές χώρες.
 2. Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δημιουργήθηκαν
 3. Αυτόματος συμψηφισμός οφειλών και επιστροφών
 4. Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ:
 • τροφίμων και φαρμάκων στο 10%, των νησιών στο 7%
 • όλες οι λοιπές συναλλαγές στο 20% και σταδιακά στο 15%.
 1. Κούρεμα των δανείων κατά 30% στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας
 • προϋπόθεση να συμφωνηθεί, η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη
 • δημιουργία ειδικής τράπεζας για τον σκοπό αυτό.
 1. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 40% και επί πλέον έως 40% με ενεργειακά κριτήρια.
 2. Για τις επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν νομική και φορολογική απελευθέρωση (θεσμικά)!

Σκοπός είναι να δοθεί σε όλους τους Έλληνες μία δεύτερη ευκαιρία!

Επεξεργασία κειμένου από εκπομπές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης: Παναγιώτης Χατζηπλής, μέλος της οικονομικής επιτροπής της παράταξης. 

 

Προηγούμενο άρθροΗ Ελληνική Λύση βρίσκεται ήδη στην πέμπτη θέση, διεκδικώντας την τρίτη
Επόμενο άρθροΗ Ελληνική Λύση είναι μονόδρομος – στόχος μας είναι η 3η Εντολή