Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

Θέμα: “Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών”

Ερώτηση με θέμα: Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Θέμα: “Αρωγή Ευγενίδιου Ιδρύματος έναντι αμοιβής”

Ερώτηση με θέμα: Αρωγή Ευγενίδιου Ιδρύματος έναντι αμοιβής

Θέμα: “Πλήθος προβλημάτων στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης”

Ερώτηση με θέμα: Πλήθος προβλημάτων στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης

Θέμα: “Πρόσφυγες από το Κουτσόχερο ανενόχλητοι συνωστίζονται για να ανέβουν στο λεωφορείο, παρά τα...

Ερώτηση με θέμα: Πρόσφυγες από το Κουτσόχερο ανενόχλητοι συνωστίζονται για να ανέβουν στο λεωφορείο, παρά τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω κορωνοϊού

Θέμα: “Δραματική η κατάσταση στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου τις κλίνες “ΜΕΘ””

Ερώτηση με θέμα: Δραματική η κατάσταση στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου τις κλίνες "ΜΕΘ"

Θέμα: “Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αντιστοιχεί 1 κλίνη “ΜΕΘ” ανά 70.000 κατοίκους”

Ερώτηση με θέμα: Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αντιστοιχεί 1 κλίνη "ΜΕΘ" ανά 70.000 κατοίκους

Θέμα: “O Εθνικός Δρυμός της Οίτης απειλείται άμεσα από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών”

Ερώτηση με θέμα: O Εθνικός Δρυμός της Οίτης απειλείται άμεσα από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Θέμα: “Παράταση συμβάσεων των καθαριστριών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα”

Ερώτηση με θέμα: Παράταση συμβάσεων των καθαριστριών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα

Θέμα: “Επιδοματική ενίσχυση μακροχρόνιων ανέργων πλέον των 6 μηνών”

Ερώτηση με θέμα: Επιδοματική ενίσχυση μακροχρόνιων ανέργων πλέον των 6 μηνών

Θέμα: “Διοικητικοί έλεγχοι δηλώσεων “ΟΣΔΕ” έτους 2019 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”

Ερώτηση με θέμα: Διοικητικοί έλεγχοι δηλώσεων "ΟΣΔΕ" έτους 2019 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας