Θέμα: «Φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων στα Γρεβενά»

Ερώτηση με θέμα: Φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων στα Γρεβενά

 

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: