Θέμα: “Φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων στα Γρεβενά”

101

Ερώτηση με θέμα: Φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων στα Γρεβενά

 

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: