ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο

264
Ελληνική Λύση

Ελληνική Λύση

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο

Επείγουσα ερώτηση κατέθεσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης για την διαχείριση και την κατανομή των κονδυλίων της Ε.Ε. προς τις ΜΚΟ και τα κράτη – μέλη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης.

Στην ερώτησή του έθεσε επιπροσθέτως αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει δημόσια στοιχεία για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ, οι οποίες δρουν ανεξέλεγκτα, παρότι στηρίζονται από κοινοτικούς πόρους.

Ο κος Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης αποτυπώνει μέσω της ερώτησής του τις βασικές αρχές και θέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  αναφορικά με το ρόλο και την τεράστια ευθύνη των Μ.Κ.Ο στις ανεξέλεγκτες ροές, αλλά και την ανυπαρξία ενός στοιχειώδους ελεγκτικού κρατικού μηχανισμού ως προς τη δράση τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε την ερώτηση εδώ