Κοινωνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενόψει των Ευρωεκλογών πρέπει να αναφέρουμε πως στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ε.Ε συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ χρηματοδοτούνται πολλές δράσεις του τομέα. Στην Ελλάδα η οργάνωση υστερεί σημαντικά. Τα χρονοδιαγράμματα σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τηρούνται ή παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις. Η ενημέρωση είναι σαφώς ελλιπής ως προς το κοινό καθώς και οι συνεργασίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ο ορισμός της κοινωνικής οικονομίας είναι ο εξής:

«Κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχειας. Ως κοινωνική, δεν αναφέρεται στον κρατισμό και τις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας. Δεν είναι οι κρατικές επιχειρήσεις. Κοινωνική οικονομία είναι η αλληλέγγυα οικονομία με μη χρηματικές ανταλλαγές καθώς και οι κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωφελούς σκοπού. Η ουσία της κοινωνικής οικονομίας επικεντρώνεται στις υπαρκτές ανάγκες του παρόντος, ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση, έχοντας ως αποστολή να καλύψει αυτές τις ανάγκες όπου κι αν εμφανίζονται επιστρατεύοντας μέσα όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και οι δωρεές“.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Ίδρυση ειδικών επιτροπών ανά χώρα και στην Ελλάδα   με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασιών κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας.

2.Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οργανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ενός ταμείου αποκλειστικά για την αλληλέγγυα οικονομία.

3.Πρόγραμμα επιβράβευσης φορέων κ.αλ.ο για τον κοινωνικό αντίκτυπο του τρόπου λειτουργίας τους.

4.Καθιέρωση κοινών πολιτικών με εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-μέλη

5.Δράσεις εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών όλων των κρατών μελών για την κοινωνική δράση.

6.Δημιουργία πλατφόρμας παρουσίασης όλων των φορέων κ.αλ.ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με χρησιμότητα και ως μέσο συνεργασίας.

7.Διεξαγωγή συνεδρίων με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αλληλέγγυα οικονομία ως μέσο ενίσχυσης της οικονομίας, σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε κατά προτίμηση στις πρωτεύουσες.

8.Ίδρυση ειδικού οργανισμού ενίσχυσης και ένταξης κοινωνικών επιχειρήσεων με απευθείας χρηματοδότηση  από την ΕΕ ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και ο τεράστιος χρόνος αναμονής.

9.Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας δομών, φορέων κλπ που χρήζουν άμεσης βοήθειας ώστε να υιοθετούνται από κοινού.

10.Δημιουργία γραφείων διασύνδεσης μεταξύ κοινωνικών φορέων στις μεγάλες πόλεις κάθε χώρας που ανήκει στην ΕΕ ώστε να πολλαπλασιαστεί η συνεργασία και η μαζική αλληλεγγύη.

11.Οργάνωση ενημερωτικών ομιλιών σε συνεργασία με τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, με θέμα την αλληλέγγυα οικονομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

12.Σχεδίαση δικτυακού τόπου προσέλκυσης επενδυτών η όσων επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν φορείς κ.αλ.ο με παρουσίαση των προτάσεών τους για τις οποίες ζητούν χρηματοδότηση.

13.Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα καταγραφής και αξιοποίησης ακινήτων που δεν συντηρούνται ή δεν χρησιμοποιούνται και θα διατίθενται προς παραχώρηση χρήσης μόνο σε κοινωνικούς φορείς και θα διατίθενται σε μία εύχρηστη βάση δεδομένων.

14.Δημιουργία σε κάθε χώρα και κάθε δήμο εντός ΕΕ μητρώου κτιριακών υποδομών δημοσίου όπου οι φορείς κοινωνικής οικονομίας θα αναζητούν τον κατάλληλο χώρο ώστε να αιτηθούν παραχώρηση.

15.Πρόσληψη ειδικού προσωπικού σύνταξης μελετών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης με υψηλή στόχευση αναμόρφωσης της κατάστασης της οικονομίας με οικονομικά κίνητρα ενίσχυσης της συμμετοχής.

16.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την δημιουργία αποθεματικού μέσω ελάχιστης εισφοράς των φορέων (προαιρετικά) μόνο όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ανάλογα προνόμια, δυνατότητα άτοκης δανειοδότησης άνευ εγγυήσεων και προσφορά χρημάτων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες δομές.

17.Ειδικές δράσεις για νέους ηλικίας ως 30 ετών με στόχο την αναγνώριση των σπουδών τους μέσω φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ανεύρεση τυχόν συνεταιριστών για δημιουργία νέου.

18.Κίνητρα οικονομικά κλπ σε φορείς κ.αλ.ο για απασχόληση γυναικών, ανέργων και ΑμΕΑ με στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

19.Δημιουργία μίας επιτροπής που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων κοινωνικής οικονομίας έναν από κάθε χώρα-μέλος και με ενημερωτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, μέσω εισηγήσεων, προτάσεων και εκπόνησης μελετών κλπ.

20.Οργάνωση φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ΕΕ

21.Καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας κοινωνικής-αλληλέγγυας οικονομίας με δράσεις σε κάθε χώρα και στο κοινοβούλιο.

22.Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών με τίτλο “ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥΡΩΠΗ

23.Οικονομική επιβράβευση των κοινωνικών φορέων με την μεγαλύτερη δράση μέσω ετήσιου διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όπου ο νικητής θα παρουσιάζεται επισήμως στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μέσω ειδικής τελετής απονομής.

24.Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ κλπ για συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας-ευαισθητοποίησης αποκλειστικά κοινωνικών επιχειρηματικών σχημάτων που αποτελούνται μόνο από γυναίκες ή ΑμΕΑ

Συμπερασματικά,

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν πανίσχυρο κλάδο ανάπτυξης και στήριξης των τοπικών οικονομιών αλλά και γενικότερα της ενίσχυσης της παγκόσμιας οικονομίας και της ΕΕ.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κλάδου απαιτείται μείωση δραστικά της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών κλπ.

Είναι απαραίτητο ένα γενικό πλάνο δράσης, στήριξης και συνεργασιών που θα καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ περιορίζοντας τα σύνορα και εξαλείφοντας τα εμπόδια των αποστάσεων.

ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΘΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Προηγούμενο άρθροΣταθερά έκτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Λύση
Επόμενο άρθροΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ !