Κωνσταντίνος Μπούμπας – Ομιλία στην ολομέλεια για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

14