Κωνσταντίνος Μπούμπας – Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

107

Η παρέμβαση μου μαζί με τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τους υδρογονάνθρακες και η εκμετάλλευση τους μέσω του «Νορβηγικού» μοντέλου καθώς και οι εξηγήσεις για την λεγόμενη «Συνθήκη Κούπερ»