Αρχική Βουλή Ομιλίες Βουλευτών Κωνσταντίνος Μπούμπας – Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων 27/07/2021

Κωνσταντίνος Μπούμπας – Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων 27/07/2021

Ενημέρωση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων για:
α) τη Νομοθετική Δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Fit for 55” με έμφαση στη βιώσιμη Ναυτιλία και β) για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ηλεκτροκίνηση Πλοίων.
Μελέτη περιπτώσεων: «Επίδειξη καινοτομίας σκαφών με ηλιακή ενέργεια»