Σοφία Ασημακοπούλου – Διαρκής επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων 14/02/2022

ο παρόν νομοσχέδιο αποτελεί χωρίς αμφιβολία την επιτομή της αδιαφάνειας.

Διότι με τα golden boys που θα προσλάβετε με τις τεράστιες αμοιβές, θα ήταν ορθότερο να μας πείτε ότι συζητούμε για την ιδιωτικοποίηση του πολύπαθου φορέα και όχι για τον εκσυγχρονισμό του.

Στο άρθρο 3 βλέπουμε ότι οι Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, δύνανται να είναι και ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι.

Και βέβαια, δεν θα επιλέγονται και με τα πιο αυστηρά κριτήρια.

Το πτυχίο ΑΕΙ, η καλή γνώση ξένης γλώσσας και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, μάλλον είναι φωτογραφικά κριτήρια, παρά ενδεικτικά της σοβαρότητας των θέσεων που θα αναλάβουν.

Με το άρθρο 4 καθιερώνετε την επιβράβευση παραγωγικότητας.

Χωρίς όμως να μας λέτε το ανώτατο ποσό αυτής.

Ως προς τη Διοίκηση του άρθρου 5, φαίνεται ότι ο Διοικητής, ο οποίος θα επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα διορίζεται με απόφαση του ιδίου με τετραετή θητεία, θα αποφασίζει πλέον μόνος του για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα εγκρίνει τη διάθεση χρηματικών ποσών για συγκεντρώσεις, σεμινάρια αλλά και για τις φιλοξενίες ξένων αποστολών.

Στο άρθρο 6, έχουμε την αγαπημένη σας φράση «κατά παρέκκλιση».

Αυτή τη φορά για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

(;) Παρεκκλίσεις και fast track σε τόσο σημαντικούς τομείς;

Είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο!

Στο άρθρο 7 έχουμε τη σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών.

Ο επικεφαλής της Μονάδας διορίζεται βεβαίως, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δημιουργούνται ταυτόχρονα 12 θέσεις η πλήρωση των οποίων θα γίνεται με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες.

Στο άρθρο 8, ως προς την λειτουργία της αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών, εκείνο που παρατηρούμε είναι η παροχή πλήθους υπερεξουσιών για τη διενέργεια των ελέγχων χωρίς κανένα περιορισμό.

Με το άρθρο 10, συστήνετε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.».

(;) Με ποια σκοπιμότητα δημιουργείτε ανώνυμη εταιρεία με δημόσιες εξουσίες;

Το καταστατικό της Εταιρείας, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχοντας υπερεξουσίες για ακόμη μία φορά.

Στο άρθρο 12 παράγραφος 6, μας λέτε ότι για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και για τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της, η Εταιρεία δικαιούται αμοιβής από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία καθορίζεται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του e-Ε.Φ.Κ.Α.

(;) Η αμοιβή με ποιο σκεπτικό δίνεται;

(;) Και γιατί δεν μας λέτε τα ανώτατα ποσά τα οποία τελικά θα επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο;

Στο άρθρο 26, έχουμε την παράταση των αποσπάσεων προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τις παρατάσεις και τις προσωρινές λύσεις, δεν γίνεται δουλειά.

Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αποσπάσεις που ξεκίνησαν το 2008 κι έκτοτε συνεχώς παρατείνονται.

Στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 27 βλέπουμε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών θα καθορίζονται οι αποδοχές των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένης ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας πλέον του βασικού μισθού και των επιδομάτων τους.

Ομοίως, με δική τους απόφαση θα ορίζεται η μεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτής και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της.

Η διαφάνεια σε όλο της το μεγαλείο!

Και πλήθος άλλων Υπουργικών υπερεξουσιών, οι οποίες βεβαίως μας βρίσκουν πλήρως αντίθετους!

Οι κρίσεις στην χώρα μας, η μία μετά την άλλη, έχουν επιδράσει ιδιαίτερα αρνητικά στην φτώχεια και στην ανισότητα των Ελλήνων.

Kαι δυστυχώς παρά την δυσκολία των συνθηκών, παρατηρούμε ότι πολλές από τις ρυθμίσεις δρουν έμμεσα εις βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Εμείς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύουμε ότι το παρόν υπό συζήτηση σχέδιο νόμου όχι μόνο δεν θα εκσυγχρονίσει τον e-ΕΦΚΑ αλλά αντιθέτως θα του δώσει τη χαριστική βολή.

Σας ευχαριστώ

Προηγούμενο άρθροΒασίλης Βιλιάρδος – Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 14/02/2022
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ