Σοφία Ασημακοπούλου – Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 11/07/2022

Το άρθρο 257 για τη διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο δε) της παραγράφου 1 του άρθρου 230 — σχετίζεται άμεσα και με το άρθρο 460 Καταργούμενες διατάξεις).

Στις 19/8/2021 καταθέσαμε ερώτηση στο ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Διαγραφή χρεών προς τα ΑΕΙ εκείνων των πανεπιστημιακών καθηγητών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και κατέχουν έδρα εντός αυτών» με αριθμό πρωτοκόλλου 8500.

Ακόμη ως σήμερα δεν έχετε απαντήσει.

Το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είχε καθιερωθεί αρχικώς στο 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων (ν. 2530/1997), ενώ, με διαδοχικές αναπροσαρμογές, έφτασε στο 7%.

Παρότι έγιναν όλες οι σχετικές ρυθμίσεις για την είσπραξη των οφειλών, εντελώς ξαφνικά, προέκυψε τροπολογία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ενσωματώθηκε στον νόμο 4821/2021 (Άρθρο 113) με την οποία, ουσιαστικά, απαλλάσσονται οι ως άνω υπόχρεοι ακαδημαϊκοί από την καταβολή οφειλών, που δημιουργήθηκαν πριν το 2009.

Όμως, με αυτές τις ρυθμίσεις, η διαγραφή των χρεών των ανωτέρω ακαδημαϊκών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων, στέρησε τα πανεπιστήμια της χώρας, σε περίοδο, μάλιστα, πολυετούς υποχρηματοδότησής τους, από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αφετέρου, υπήρχαν αρκετοί, συνεπείς πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η ψηφισθείσα ρύθμιση για τις εκκρεμείς οφειλές μελών ΔΕΠ είναι ελλιπής και μεροληπτική, καθώς, εξαιρεί προκλητικά, όσους τήρησαν το νόμο και κατέβαλαν τις ως άνω οφειλές τους.

(;) Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αποκαταστήσετε το αίσθημα της απώλειας εμπιστοσύνης στην Δημόσια Διοίκηση, το οποίο αισθάνονται όσοι εκ των ως άνω καθηγητών ΑΕΙ ήταν συνεπείς στις σχετικές με τα της παρούσας υποχρεώσεις τους, καθώς και όσοι εξ’ αυτών πιστεύουν στις Αρχές της Χρηστής Διοίκησης;

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Συνεχίζεται η δόμηση ΚΥΤ στον Έβρο με βουλγαρικά συνεργεία
Επόμενο άρθροΘέμα: Καθυστέρηση στις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων