Βασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 12/10/2021

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Βουλευτής Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 12/10/2021, των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις :

– Εμείς θεωρούμε πως η συζήτηση που διεξάγεται θα έπρεπε να αφορά κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία είναι εξαιρετικά απειλητική και επικίνδυνη, ειδικά για την Ελλάδα που εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, μεταξύ άλλων από τον TAP στο Αζερμπαϊτζάν που διέρχεται μέσω της Τουρκίας, από τον οποίο εισήγαμε 20% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

– Ελπίζουμε πάντως να φροντίσει η Επιτροπή μας να διεξαχθεί άμεσα μια τέτοια συζήτηση, πολύ κρίσιμη, κυρίως εξαιτίας των μεγάλων λαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στη μη σύναψη επαρκών μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου, πιθανότατα λόγω σκοπιμοτήτων της Γερμανίας.

– Επίσης, εξαιτίας της μη σωστής προετοιμασίας της ενεργειακής μετάβασης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κρίση δεν θα είναι καθόλου παροδική, ούτε όμως συνεχής βέβαια, αλλά με περιόδους εξαρτήσεων και ηρεμίας όπως όλες οι κρίσεις.

– Επί των άρθρων θα αναφερθούμε πρώτα σε αυτά που είμαστε εντελώς αντίθετοι, ξεκινώντας από το άρθρο 2, όπου στην παράγραφο 2 ο στόχος ενεργειακής απόδοσης αυξάνεται από το 20% στο 32,5%, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει μείωση των εκπομπών κατά 55%, γεγονός που σημαίνει πως είμαστε ήδη πίσω από τις εξελίξεις, εκτός εάν πιστεύουμε πως θα αντισταθμιστεί η μικρότερη μείωση των ρύπων από αλλού, όπως από την ηλεκτροκίνηση.

– Στο άρθρο 5, οι πρώτες τρεις καταργούμενες παράγραφοι αναφέρονταν στον ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εδώ σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε έως τώρα, επειδή αυτό ακριβώς δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς επίσης την επιβάρυνση ή μη της προσπάθειας στο μέλλον.

– Με βάση αυτά που γνωρίζουμε ο στόχος που είχε τεθεί από το 2014 είναι πως κάθε χρόνο πρέπει να ανακαινίζεται το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή ψυχόμενων κτιρίων τα οποία είναι ιδιοκτησία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και καταλαμβάνονται από αυτήν, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 4122 του 2013. Κατά την άποψή μας, με αυτόν τον ρυθμό δεν πρόκειται να επιτευχθεί ούτε σε 30 χρόνια η ενεργειακή εξοικονόμηση στο κτιριακό απόθεμα του Δημοσίου.

– Αρνητικό είναι επίσης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, όπου προβλέπονται απευθείας αναθέσεις για σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οπότε χωρίς διαγωνισμό με όρους που καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, κάτι που φυσικά θεωρούμε αθέμιτο.

– Οι ενεργειακές επενδύσεις σε Α.Π.Ε., δεν είναι μόνο τα αιολικά πάρκα, όπως θέλει η Κυβέρνηση να πείσει τους Έλληνες, υπηρετώντας προφανώς ξένα συμφέροντα. Είναι μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης σε περιοχές ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΕ, με στόχο να παρέχουν μέσω δικτύων θερμότητα σε κατοικίες.

– Δυστυχώς, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, είναι ανεύθυνη και άνευ προηγουμένου, ιδιαίτερα μετά την απολιγνητοποίηση, η οποία δρομολογήθηκε χωρίς κανένα σοβαρό σχέδιο μετάβασης.

– Στο άρθρο 24, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η σύνδεση της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου, με συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις.

– Είναι δίκαιο πάντως αυτοί που δαπανούν χρήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, να τους επιστρέφεται ένα μέρος από τον αναλογούντα φόρο της ακίνητης περιουσίας.

– Οι «έξυπνοι μετρητές» πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα από τις εταιρείες διανομής ενέργειας και λιανικής πώλησης σε όλα τα ενεργοβόρα κτίρια της χώρας, σε αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών.

– Στο άρθρο 35, η παραγωγή βιοαερίου σήμερα στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου της ενέργειας που παράγεται από άλλες ΑΠΕ. Η αδειοδότηση παραγωγών ενέργειας από βιοαέριο που ευρίσκονται σε Ζ.Ο.Ε. εκτός Αττικής πρέπει να αυξηθεί από τα 500KW στα 5MW και όχι έως τα 3MW που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Προηγούμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Επόμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος – Alpha Radio 98.9 12/10/2021