Βασίλης Βιλιάρδος – Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους 11/11/2022

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Παρουσίαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της έκθεσης που υποβάλλεται στη Βουλή κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ του Συντάγματος (άρθρο 31Α παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Κ.τ.Β.).

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

– Για μας, είναι απαράδεκτος ο τρόπος που διεξάγονται οι συζητήσεις για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του κράτους, αφού είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικά με τον Προϋπολογισμό.

– Ο Απολογισμός του 2020 είναι ο πρώτος ολόκληρης χρήσης που κλείνει η Νέα Δημοκρατία. Εκτός αυτού, πρόκειται για τη χρήση όπου ξέσπασε η πανδημία και κατά την οποίαν η Ελλάδα κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες υφέσεις και αυξήσεις χρέους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις μεγαλύτερες δαπάνες και ελλείμματα ως προς το ΑΕΠ της. Και πρέπει να ερευνηθεί πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν.

– Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, το ΑΕΠ της Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές υποχώρησε από 183,25 δισ., το 2019, στα 165,32 δισ., το 2020, χάνοντας 18 ολόκληρα δισ. ευρώ. Οφείλουμε, πάντως, να σημειώσουμε ότι η χρήση του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που εισήχθησαν, το 2018, με το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018, δεν είναι πλήρης. Και αυτό, διότι δεν έχουν λειτουργήσει τα αναγκαία λογιστικά συστήματα, δεν έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίες απογραφές και καταγραφές των περιουσιακών μας στοιχείων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία, κατά τη σύνταξη του παρόντος, ήταν η 1/1/2023.

– Η διαδικασία, όσον αφορά στο λογιστικό, καθώς και την αποτίμηση των συμμετοχών και των παγίων του δημοσίου, όμως, πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Το λέμε από την αρχή.

– Όσον αφορά στο Υπερταμείο των ξένων, δεν ανήκει σε εμάς. Έπρεπε να είχε ήδη γίνει, αφού είναι εκτός δημοσίου και ελέγχεται από διεθνείς ελεγκτικές. Δεν μπορεί να έχουμε μεταφέρει εκεί τα πάγια μας, όλα μας τα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς καμία εκτίμηση.

– Η πρώτη μας παρατήρηση, ξανά όπως κάθε χρόνο, είναι η αρνητική καθαρή θέση των πολιτών στα πλην 340 δισ. το 2020, από πλην 318 δισ. το 2019 και πλην 217 δισ. το 2018. Είναι τεράστιες οι αποκλίσεις.

– Η καθαρή χρήση επιβαρύνθηκε με 22,4 δισ. ευρώ, δηλαδή όσο περίπου το έλλειμμα των 22,59 δισ.

– Το έλλειμμα των 22,59 δισ. έπεται αυτό των 5,4 δισ. από τη χρήση του 2019 της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν υπήρχε πανδημία και είχε ήδη ξεκινήσει η επιβράδυνση της οικονομίας μας.

Οι ερωτήσεις μας προς εσάς είναι οι εξής:
– Πρώτον, έχει διενεργήσει απογραφή το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το πού ακριβώς πήγαν τα ποσά της πανδημίας το 2020 τα 12,8 δις, σε ποιους και με τι διαδικασίες για απευθείας αναθέσεις για παράδειγμα ή με οποιαδήποτε άλλη;

– Δεύτερον, γιατί διαγράφηκαν όλες οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 110 δις όταν ένα μικρότερο μέρος είναι ανεπίδεκτο; Κατά την άποψή μας ίσως περί 28 δις είναι ανεπίδεκτα. Είναι θέμα διεθνών προτύπων ή ελληνικής νομοθεσίας;

– Τρίτον, πόσες τελικά είναι ανεπίδεκτες εισπράξεις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις; Βλέπουμε πολύ διαφορετικά στοιχεία. Και πόσες οι λοιπές που έχουν μεν διαγραφεί, αλλά μπορεί και να εισπραχθούν, αν το καταλάβουμε καλά;

– Τέταρτον, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα διεκδίκησης από το κράτος όσον αφορά τις διαγραφείσες απαιτήσεις που δεν είναι ανεπίδεκτες και από ποιον θα διεκδικηθούν;
Από την ΑΑΔΕ; Από το Νομικό Συμβούλιο; Θα διαγραφούν;

– Πέμπτον, μήπως οι αυξημένες εξουσίες του νέου πτωχευτικού επιταχύνουν κάποιες διεκδικήσεις από μεγαλοοφειλέτες κατά την άποψή σας;

– Έκτον, ακολουθήθηκαν για τη διαγραφή οι ίδιες διαδικασίες με τον κώδικα της ΑΑΔΕ που ψηφίστηκε πρόσφατα, όπως να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στην αλλοδαπή, να έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κλπ; Έχουν διενεργηθεί στις περιπτώσεις των διαφόρων μεγαλοοφειλετών;

– Η επόμενη, στην περίπτωση που θα εισπραχθούν κάποιες απαιτήσεις θα εγγραφούν ως έκτακτα έσοδα;

– Μετά έχετε κάποια άποψη για τη βιωσιμότητα του χρέους που δεν αναφέρεται καν στην έκθεση σας;

– Δεν ακούσαμε τίποτα, ούτε διαβάσαμε τίποτα σχετικά με το αν θεωρείτε και εσείς με τη σειρά σας βιώσιμο ή μη το χρέος.

– Μετά, είναι σωστό το δημόσιο να παρέχει εγγυήσεις σε εταιρείες που έχει τη μειοψηφία όπως για παράδειγμα στη ΔΕΗ;

– Και τέλος, οι καταθέσεις των οργανισμών του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως ακούσαμε προηγουμένως είναι 36 δισεκατομμύρια;

Προηγούμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος – Ομιλία στη Βουλή 10/11/2022
Επόμενο άρθροΒασίλης Βιλιάρδος – Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους 11/11/2022