Βασίλης Βιλιάρδος – Περί συνεργασίας Η.Π.Α. & Ελλάδος για βυζαντινό υλικό (Επιτροπή)

173