Ελληνική Λύση : Σύνοψη των προγραμματικών μας θέσεων

Στη σημερινή εποχή, η παραδοσιακή αντίθεση ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερά έχει λειανθεί και υποκατασταθεί από τη σύγκρουση ανάμεσα στις πατρίδες και την παγκοσμιοποίηση. Ανάμεσα στους λιγότερα έχοντες και στους κατέχοντες. Στους απλούς πολίτες και στις ελίτ. Ανάμεσα στην πραγματική δημοκρατία και στην ψευτοδημoκρατία της διαπλεκόμενης ολιγαρχίας. Ανάμεσα στην Ευρώπη των λαών και στην Ευρώπη της Γερμανίας. Η Ελληνική Λύση, για τη σωτηρία της χώρας μας προτάσσει αποτελεσματικές λύσεις με επίκεντρο δύο βασικούς πυλώνες : την πατρίδα και τη δημοκρατία. Με τα παραπάνω δεδομένα, εκτός από το εκτεταμένο αναλυτικό μας πρόγραμμα που πλησιάζει τις 300 σελίδες , παρουσιάζουμε την ακόλουθη σύνοψη των θέσεών μας :

Καταπολέμηση του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς και της διαπλοκής

Η Ελληνική  Λύση έχει ως βασική της προτεραιότητα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία, με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, με αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής, με  έλεγχο του πόθεν έσχες του πολιτικού και ανώτερου στελεχιακού προσωπικού του δημοσίου και  την παραδειγματική τιμωρία των αποδεδειγμένα υπόλογων για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Θεσμοθετούνται αυστηρότατες κυρώσεις για καταχραστές του δημόσιου χρήματος σε όλα τα επίπεδα της κρατικής ιεραρχίας, με σημαντική ενίσχυση  ελεγκτικών μηχανισμών όπως το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, ο ΣΔΟΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, με το τελευταίο να αποτελεί και το κορυφαίο ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της Πολιτείας.

Λειτουργία του πολιτεύματος

Η Ελληνική Λύση προτείνει το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή, ο οποίος δεν θα μπορεί να εκλέγεται πέραν των τριών συνεχόμενων θητειών και γενικότερα την αναδιάρθρωση του κοινοβουλευτικού μας συστήματος σύμφωνα με το ελβετικό πρότυπο, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας που εφάρμοσε στη χώρα ο Ιωάννης  Καποδίστριας.

Δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη. εγκληματικότητα

Από το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης προβλέπεται η ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης,  η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η αξιοκρατία, οι σύγχρονοι μέθοδοι διοίκησης, η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδική έμφαση δίνεται στην εμπέδωση της προσωπικής ασφάλειας των πολιτών, με αναμόρφωση και εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, καθώς και με την ισχυροποίηση και αυστηροποίηση των διαδικασιών πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Για τους ίδιους λόγους καταργείται το Πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο έχει μετατραπεί σε εκτροφέα έκνομων δραστηριοτήτων και διακίνησης ναρκωτικών.

Ελληνοκεντρικός χαρακτήρας της χώρας, δημογραφικό

Η Ελληνική Λύση στηρίζει τον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα της χώρας και δεν δέχεται την  δημιουργία  πολυπολιτισμικής κοινωνίας που αποκόπτει τη χώρα μας από τις ιστορικές και πολιτισμικές της ρίζες. Προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας, με γενναία αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και σημαντική βελτίωση των υποδομών για την υποστήριξη της μητρότητας και ειδικότερα των βρεφονηπιακών σταθμών, των φορέων οικογενειακής φροντίδας, καθώς και ελαστικοποίηση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες από Ελληνίδες μητέρες.

Η Ελληνική Λύση θεωρεί πως το δημογραφικό οδηγεί στην εξαφάνιση του Έθνους εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και πως το ασφαλιστικό, μαζί με τις συντάξεις, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της διακυβέρνησης της χώρας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα για τους Έλληνες. Ένα από τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση είναι η μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών με 2, 3, 4 και άνω παιδιά, με ειδικά μηνιαία επιδόματα 170 €, 190 € και 210 €, έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικά μέτρα προβλέπονται για την επιστροφή των νέων και γενικότερα των μισθωτών και των επιχειρηματιών που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω της κρίσης, καθώς και  ισχυροποίηση των δεσμών με την ομογένεια.  Εκτός των συνόρων της Ελλάδας βρίσκεται μια δεύτε­ρη Ελλάδα. Είναι οι Έλληνες μετανάστες και ο απόδη­μος Ελληνισμός που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στην χώρα. Η Ελληνική Λύση πιστεύει πως η ανάγκη στήριξης των Ελλήνων του εξωτερικού και της Ομογένειας είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Μεταναστευτικό

Βασικό πρόταγμα της Ελληνικής Λύσης είναι η αποτελεσματική αποτροπή της μαζικής εισβολής παράνομων μεταναστών, με αυστηροποίηση της  νομοθεσίας για τους διακινητές μεταναστών, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών και ειδικότερα με άμεση προώθηση στις χώρες τους όσων υποπίπτουν ν σε παράνομες δράσεις. Επίσης προβλέπεται η  απομάκρυνση των ΜΚΟ από τα νησιά και τα σύνορα, η απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος από παράνομους μετανάστες, η εμμονή στην αναλογικό διαμοιρασμό των μεταναστών στις χώρες της ΕΕ, η απαίτηση για αύξηση των κονδυλίων που μας χορηγεί η ΕΕ για τους μετανάστες και η αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων αυτών, καθώς και η μεταφορά των κεντρικών γραφείων και η ανάληψη της ευθύνης της Frontex υπό Ελληνική διοίκηση.

Εξωτερική πολιτική-Πρώτα η Ελλάδα

Δημιουργείται  Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής για τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας και τη συνεργασία με πατριωτικά κινήματα διεθνώς, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης, ενάντια στο διεθνές χρηματιστηριακό κεφάλαιο και στην Γερμανοποίηση της Ευρώπης. Εμμένουμε στο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και στην ακύρωση/λύση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ανάπτυξη και οικονομία

Η Ελληνική Λύση στοχεύει σε μια αναπτυξιακή στρατηγική παραγωγής πλούτου από ίδιες πηγές της χώρας με επίκεντρο τη γη, την θάλασσα,τον σπάνιο φυσικό μας πλούτο και την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Πρώτιστος στόχος μας είναι η  ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης αγροδιατροφικών, θερμοκηπιακών, οικολογικών προϊόντων,αλιευτικών, κτηνοτροφικών και γαλακτομικών προϊόντων), του τουρισμού και ειδικότερα του ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και  της ναυτιλίας, με παροχή κινήτρων για την προσέλκυση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ελληνική σημαία και τη μεταφορά της έδρας της στον Πειραιά. Επί πλέον, προωθούνται ειδικότερα η ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία, ο ενεργειακός πλούτος και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις,καθώς  και επί μέρους ανταγωνιστικοί τομείς της οικονομίας. Η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτηση, της ελληνικής παραγωγής και  της επιχειρηματικότητας αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα του προγράμματός μας. Προβλέπεται επίσης, ο δημόσιος έλεγχος της  Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων, της ΕΛΣΤΑΤ, των κοινωφελών, στρατηγικών και κερδοφόρων επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,  καθώς και επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των ελληνικών τραπεζών και κατάργηση του Υπερταμείου.

Δημόσιο χρέος, νομισματική πολιτική

Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Διαπραγμάτευσης για τις πολεμικές αποζημιώσεις, καθώς επίσης για τη διαγραφή και για την αναδιάρθρωση του χρέους με διαπραγματευτικό χαρτί την αποζημίωση για τη ζημία που μας προκάλεσε η Τρόικα, με πρότυπο τη συμφωνία του Λονδίνου το 1953 για τα τεράστια χρέη της Γερμανίας. Επίσης, προτείνεται η άμεση υιοθέτηση ενός ιδιωτικού νομίσματος όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, η προετοιμασία για την έκδοση ενός νόμιμου συμπληρωματικού νομίσματος, καθώς επίσης ενός εθνικού νομίσματος μόνο για την περίπτωση διάλυσης της ευρωζώνης.

Φορολογικό σύστημα, ιδιωτικά χρέη, τραπεζικά δάνεια

Θεσπίζεται σταθερό  και δίκαιο φορολογικό σύστημα που  μεταξύ άλλων, προβλέπει μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ανταγωνιστικούς με αυτούς των γειτονικών μας χωρών, διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της κρίσης, αυτόματο συμψηφισμό οφειλών και επιστροφών, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ τροφίμων και φαρμά­κων στο 10%, των νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 20% και σταδιακά στο 15%. Προβλέπεται επίσης κούρεμα των δανείων κατά 30% στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη, σε συνδυασμό με την δημιουργία ειδικής τράπεζας για τον σκοπό αυτό. Εκτός αυτών μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 40% και επί πλέον έως 40% με ενεργειακά  κριτήρια.

Αναφορικά με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς οι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τις κλείσουν, πόσο μάλλον να πληρώσουν τα χρέη τους και να δραστηριοποιηθούν ξανά, η Ελληνική Λύση έχει σχεδιάσει τη νομική και φορολογική απελευθέρωση τους (θεσμικά), θεωρώντας απαραίτητο να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία.

Απασχόληση και ανεργία

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και η διεύρυνση της αξιοπρεπούς απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί με την αναπτυξιακή επιτάχυνση της Ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια του οικονομικού μας προγράμματος, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαπραγμάτευση για κούρεμα και αναδιάρθρωση του χρέους. Συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της αξιοπρεπούς απασχόλησης  είναι, η επιδοτούμενη εργασία με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, μεγάλους σε ηλικία απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ. Επίσης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία χάρτη εθνικών και τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της καινοτομίας, η προώθηση αποδοτικών πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, η ενίσχυση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικότερα των εξαγωγών, η αποτροπή παρασιτικών δραστηριοτήτων της ήσσονος προσπάθειας και των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Προωθείται η αποτελεσματική διοικητική αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη της  χώρας, με τη δημιουργία δέκα μεγάλων αστικών κέντρων. Προβλέπεται η ενίσχυση της συγκοινωνίας για τα νησιά και παράλληλα, παρέχονται ισχυρά κίνητρα με την παραχώρηση εκτάσεων γης, κατοικιών, οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγής από φόρους και εισφορές κλπ. σε Ελληνικές οικογένειες και Ομογενείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε μικρά νησιά και απομακρυσμένες  περιοχές της χώρας, για τις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων τηλεϊατρικής και τηλεκπαίδευσης

Παιδεία

Η Ελληνική Λύση φιλοδοξεί να επιτύχει την υγιή αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας, για να διασφαλιστεί  η συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται η επαγγελματική εκπαίδευση, η συνεχόμενη κατάρτιση και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παράλληλα δημιουργούνται τεχνολογικά πάρκα όπου διασυνδέονται τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με καινοτόμες εταιρικές δράσεις. Αναμορφώνεται η δημόσια παιδεία και τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με πρόβλεψη της σταδιακής χωροταξικής και θεματικής τους κατανομής, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας Προωθείται η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, τα οποία με την προσέλκυση πολυάριθμων ξένων φοιτητών μπορεί να αυξήσουν το λιγότερο κατά 5% το ΑΕΠ ή περίπου κατά 3 δις € τα έσοδα της χώρας, δημιουργώντας περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Η χώρα μας οφείλει να εκμεταλλευτεί το μεγάλο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για την ανάπτυξη μιας ισχυρής διεθνούς «βιομηχανίας της εκπαίδευσης». Είναι η αρχέγονη πατρίδα της γνώσης, διαθέτει πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν διεθνώς,  άριστες κλιματολογικές συνθήκες και κεντρική γεωγραφική θέση μεταξύ βορρά και νότου, δύσης και ανατολής.

Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Η δημόσια υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε τρεις αντίστοιχους κεντρικούς πυλώνες, το ΕΣΥ, το ΕΦΚΑ (που επανακτά την ιστορική ονομασία του:  ΙΚΑ) και τον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας). Η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα και οι περισσότερες ιατρικές εξετάσεις ολοκληρώνονται από δημόσια εργαστήρια και ιατρικό εξοπλισμό του ΕΣΥ, το αργότερο σε τρεις ημέρες. Καθιερώνεται η επτάωρη απασχόληση γιατρών με αξιοπρεπή αντιμισθία και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Λαμβάνεται μέριμνα για την ιατρική κάλυψη απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών και δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Τηλεϊατρικής. Καθιερώνεται σύγχρονη λίστα φαρμάκων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους και ενισχύεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Καταρτίζονται διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγική προώθηση του ελληνικού φαρμάκου και τη δημιουργία διεθνών ιατρικών υπηρεσιών από ελληνικούς ιατρικούς ομίλους για την προώθηση της ιατροφαρμακευτικής έρευνας και του ιατρικού τουρισμού.

Κοινωνική πρόνοια, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι,ναρκωτικά

Η αναβάθμιση, ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους, η στοχευμένη προστασία των ανέργων, των αναξιοπαθούντων, των ΑΜΕΑ, των συνταξιούχων, αποτελούν πρώτιστο στόχο του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης. Όλοι οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας υπάγονται στον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), ο οποίος λειτουργεί με σύγχρονες ενιαίες αρχές κοινωνικής προστασίας για τα ΑΜΕΑ τους ανέργους, τους άστεγους, τα άτομα του κοινωνικού περιθωρίου. Εκσυγχρονίζεται και αντικειμενικοποιείται το σύστημα προσδιορισμού της αναπηρίας που συνδυάζεται με εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ που διαχειρίζονται οι συλλογικοί τους φορείς υπό τον έλεγχο του ΟΑΕΔ και παρέχονται ισχυρά κίνητρα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αναξιοπαθούντες πολίτες. Ενισχύονται τα ΚΑΠΗ που μετονομάζονται σε «Λέσχες Φιλίας», καθώς και το σύστημα βοήθειας στο σπίτι για τους ηλικιωμένους. Δημιουργείται δίκτυο κοινωνικής μέριμνας για προβληματικές οικογένειες και εκσυγχρονίζεται το καθεστώς υιοθεσιών. Αναβαθμίζονται τα προγράμματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης των φυλακισμένων και ενισχύονται οι φορείς αντιμετώπισης των ναρκωτικών με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εφαρμογών τους.

Πολιτισμός, τέχνες, αθλητισμός

Η καλλιέργεια και ενίσχυση των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν το ισχυρότερο στοιχείο της ιστορικής μας κληρονομιάς και σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Οι μαθητές όλων  σχολείων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, επισκέπτονται δωρεάν, αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ενισχύεται σημαντικά η καλή ελληνική μουσική και το θέατρο, εκτός των άλλων, με υποχρεωτική ποσοστιαία παρουσία τους στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Προωθείται ο αθλητισμός της γειτονιάς, πατάσσεται ο αθλητικός παραγοντισμός και λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τον εξοστρακισμό της βίας από τα γήπεδα, με αυστηροποίηση των δικονομικών διατάξεων για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς επεισοδίων. Οι αθλητικές ομοσπονδίες ενισχύονται με βάση τη δημοφιλία του αθλήματος και τις επιδόσεις των αθλητών τους.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στο πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης προβλέπονται αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των ποταμιών, των ρεμάτων, του αιγιαλού από καταπατήσεις και ρύπανση. Προβλέπεται επίσης, η κατάργηση των αυθαίρετων χωματερών και αποφασίζεται με πλειοψηφία των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων, ο τόπος όπου εγκαθίστανται σύγχρονες μονάδες συγκέντρωσης, ανακύκλωσης και εκμετάλλευσης των απορριμμάτων. Σε κάθε δήμο της χώρας τοποθετούνται ειδικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων για τον ίδιο σκοπό. Προστατεύεται η παραδοσιακή και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και δημιουργούνται ή αναστυλώνονται παραδοσιακοί οικισμοί σε όλη τη χώρα, ενώ παρέχονται κίνητρα για αναπαλαιώσεις και εξωραΐσεις κτιρίων σε κεντρικά σημεία των πόλεων.

Ενημέρωση και  ΜΜΕ

Όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, λαμβάνεται μέριμνα για ισομερή έκφρασή όλων των απόψεων από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, οι συχνότητες των οποίων αποτελούν δημόσιο αγαθό. Η επιλογή των διευθυντών ενημέρωσης και ο  έλεγχος των ειδήσεων και των πολιτικών εκπομπών γίνεται με ευθύνη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Δημιουργείται κώδικας δεοντολογίας για τα ΜΜΕ με υποχρέωσή τους, μεταξύ άλλων, να εκπέμπουν κατά το ήμισυ του προγράμματός τους ελληνικό πρόγραμμα και ελληνική μουσική. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις μέχρι και ανάκληση αδειών.

Προηγούμενο άρθροΠρογραμματισμένες ομιλίες Κυριάκου Βελόπουλου 10/4-17/04
Επόμενο άρθροΣυνοπτικά οι Ελληνοτουρκικές Διαφορές