Κατηγορία: Άρθρα

Συνοπτικά οι Ελληνοτουρκικές Διαφορές

Συνοπτικά οι Ελληνοτουρκικές Διαφορές

Ποιες είναι αυτές;

1.Η πρώτη διαφορά που προέκυψε στις διμερείς σχέσεις είναι το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή του βυθού της θάλασσας των παράκτιων κρατών. Στην υφαλοκρηπίδα το παράκτιο κράτος δεν έχει πλήρη κυριαρχία, αλλά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα που αφορούν στην οικονομική εκμετάλλευσή της. Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως και οι ηπειρωτικές ακτές. Η Τουρκία όμως, υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα γιατί αποτελούν εξάρσεις του βυθού.

2. Χωρικά ύδατα ή αιγιαλίτιδα ζώνη: Είναι θαλάσσια ζώνη συγκεκριμένου πλάτους, η οποία ξεκινά από την ακτή και στην οποία το παράκτιο κράτος έχει πλήρη κυριαρχία, όπως ακριβώς και στο έδαφος. Εκτός από τις ηπειρωτικές ακτές, αιγιαλίτιδα ζώνη έχουν τα νησιά, οι νησίδες, ακόμα και οι βράχοι. Το παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα επέκτασης των χωρικών του υδάτων μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα, έχει εύρος χωρικών υδάτων τα 6 νμ. Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση με ψήφισμά της, θεωρεί ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο αποτελεί αιτία πολέμου «casus belli.

3. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Είναι η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας το παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων (αλίευση, εκμετάλλευση βυθού για πετρέλαιο κ.λπ.). Η ΑΟΖ εκτείνεται μέχρι και τα 200 νμ από την ακτή, εκτός εάν απέναντι και σε μικρότερη απόσταση των 400 νμ υπάρχει άλλο παράκτιο κράτος, οπότε η ΑΟΖ διανέμεται με τη μέθοδο της μέσης γραμμής. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα νησιά που κατοικούνται ή έχουν οικονομική ζωή διαθέτουν ΑΟΖ, βάσει του άρθρου 121 της παραπάνω Σύμβασης. Πρακτικά, η έννοια της ΑΟΖ καλύπτει εκείνη της υφαλοκρηπίδας, με τη διαφορά ότι αναφέρεται σαφώς στο καθεστώς των νησιών. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η δική της ΑΟΖ συνορεύει με εκείνη της Αιγύπτου, οπότε ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει ΑΟΖ στο Καστελλόριζο και στις παρακείμενες νήσους (Ρω και Στρογγύλη).

4. Εύρος εθνικού εναέριου χώρου (εεχ): Ο εναέριος χώρος κάθε παράκτιου κράτους επεκτείνεται άνωθεν των χωρικών του υδάτων. Η Ελλάδα επέκτεινε τον εναέριο χώρο της στα 10 νμ με το ΠΔ 6/18 Σεπτεμβρίου 1931, χωρίς να προκληθεί η αντίδραση της Τουρκίας. Οι παραβιάσεις και, κατά συνέπεια, η αμφισβήτηση του χώρου μεταξύ 6 και 10 νμ ξεκίνησαν το 1974. Η Ελλάδα, όσον αφορά το εύρος του εεχ, υποστηρίζει ότι η Τουρκία σιωπηρώς τον είχε αναγνωρίσει επί μισόν σχεδόν αιώνα.
5. Αποστρατικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου: Με τη Συνθήκη της Λωζάννης τα νησιά του Αν. Αιγαίου, πλην των Δωδεκανήσων, παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ με το άρθρο 13 αυτής έχει επιβληθεί καθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης. Αναφορικά με τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, το καθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης έπαψε να ισχύει από το 1936, όταν με τη Συνθήκη του Μοντρέ επανεξοπλίστηκαν τα Στενά και οι νήσοι Ίμβρος, Τένεδος και Λαγούσες που βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης της Λωζάννης ήταν αποστρατικοποιημένες. Όσον αφορά στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, η Ελλάδα επικαλούμενη το δικαίωμα για αυτοάμυνας που της δίνει ο ΟΗΕ, έχει αναπτύξει τις απαραίτητες δυνάμεις, ως αντίβαρο για την εγκατάσταση της Στρατιάς του Αιγαίου στα Μικρασιατικά παράλια.

Τέλος, αναφορικά με τα Δωδεκάνησα, αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων το 1947, η οποία προβλέπει αποστρατικοποίηση, με περιορισμένο αριθμό προσωπικού εσωτερικής ασφάλειας και τον αντίστοιχο οπλισμό. Η χώρα μας όμως, επικαλούμενη πάλι το δικαίωμα της αυτοάμυνας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, διαθέτει τις απαραίτητες για την άμυνα των νήσων δυνάμεις.

6. Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (Flight Information Region – FIR): Είναι εναέριος χώρος συγκεκριμένης έκτασης, μέσα στον οποίον ισχύουν οι Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας που έχει θεσπίσει ο ICAO (International Civil Aviation Organization) και αφορούν στην ασφάλεια των πτήσεων. Το FIR Αθηνών συνορεύει με το FIR Κωνσταντινούπολης και το FIR Λευκωσίας. Κάθε ιπτάμενο μέσο που διέρχεται μέσα από το εκάστοτε FIR υποβάλλει σχέδιο πτήσης, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα. Όμως, η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία δεν υποβάλλει στο FIR Αθηνών σχέδιο πτήσεως για τα στρατιωτικά αεροσκάφη που κινούνται στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να γίνονται παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και να υφίσταται κίνδυνος ατυχήματος.

7. Γκρίζες Ζώνες: Οι Συνθήκες Παραχώρησης των νήσων στην Ελλάδα (Λωζάννης και Παρισίων), αναφέρουν ονομαστικά τις βασικές νήσους, ενώ ένας μεγάλος αριθμός νησίδων και βραχονησίδων δεν κατονομάζεται (αναφέρεται ως παρακείμενες νησίδες). Έτσι, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ατζέντας των διμερών διαφορών, η Τουρκία εφηύρε τη θεωρία των Γκρίζων Ζωνών, σύμφωνα με την οποία οι νησίδες ή βραχονησίδες που δεν κατονομάζονται, δεν παραχωρήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα και αποτελούν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και, κατά συνέπεια του διαδόχου κράτους, δηλαδή της Τουρκίας. Η θεωρία των Γκρίζων Ζωνών προέκυψε μετά την κρίση των Ιμίων και είναι η αιτία που η Τουρκία διεκδικεί ένα πλήθος νησίδων και βράχων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

8. Έρευνα και Διάσωση (Search and Rescue – SaR): Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Αμβούργου του 1979, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα διενέργειας Έρευνας και Διάσωσης για τα ναυτικά ατυχήματα στον θαλάσσιο χώρο που καλύπτεται από το FIR. Άλλωστε και οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο για έρευνα και διάσωση ναυτικών ατυχημάτων, ακολουθούν τον παραπάνω κανόνα. Παρόλα αυτά, η Τουρκία το 1988 εξέδωσε Κανονισμό που θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα Έρευνας και Διάσωσης ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, που διχοτομεί το Αιγαίο και εγκλωβίζει πολλά ελληνικά νησιά.

Όπως είδαμε παραπάνω, οι διαφορές με την Τουρκία είναι πολλές, ενώ με βάσει το Διεθνές Δίκαιο είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι πέραν της υφαλοκρηπίδας δεν υφίστανται διαφορές στο Αιγαίο. Ακόμη και η διαφορά με την υφαλοκρηπίδα μπορεί να παρακαμφθεί αφού υπερκαλύπτεται από την ΑΟΖ, η διακήρυξη της οποίας μπορεί να γίνει μονομερώς.

Για την Ελλάδα το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας είναι χωρίς αμφιβολία εκείνο της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Ουσιαστικά πρόκειται για οριοθέτηση της ΑΟΖ,.

Η Ελλάδα, θα μπορούσε να προχωρήσει στη θέσπιση ΑΟΖ, αφού κάνει συνετά και καλά υπολογισμένα βήματα, όπως:

* Έντονη και συστηματική διπλωματική προετοιμασία.

* Οικοδόμηση συμμαχιών με βάση κοινά συμφέροντα.

* Ολοκληρωμένη νομική και τεχνική υποστήριξη.

* Επικοινωνιακή σχεδίαση για τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

* Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδική σχεδίαση για διασφάλιση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την ΑΟΖ.

«Η μοναδική διμερής ελληνο-τουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος» σημειώνοντας ότι η λογική της «συνολικής διαπραγμάτευσης» με «πακέτο θεμάτων με την Ελλάδα, όπως το Αιγαίο, ο εναέριος χώρος, τα χωρικά ύδατα, το καθεστώς των νησιών, η Θράκη, οι μουφτήδες, κλπ» είναι πάγιος στόχος της Τουρκίας.

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,  μας αφορά άμμεσα,  δεν αποτελεί ελληνο-τουρκική διαφορά. Είναι ένα διεθνές θέμα καταπάτησης θρησκευτικών ελευθεριών για το οποίο η Τουρκία είναι κατηγορούμενη από ΗΠΑ και ΕΕ.

Η Χάλκη δεν συνδέεται με το θέμα των μουφτήδων στη Θράκη, ένα καθαρό ελληνικό εσωτερικό  θέμα που αφορά τους Έλληνες μουσουλμάνους.

Ιωάννης Σακκάς

Ελληνική Λύση : Σύνοψη των προγραμματικών μας θέσεων

Ελληνική Λύση : Σύνοψη των προγραμματικών μας θέσεων

Στη σημερινή εποχή, η παραδοσιακή αντίθεση ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερά έχει λειανθεί και υποκατασταθεί από τη σύγκρουση ανάμεσα στις πατρίδες και την παγκοσμιοποίηση. Ανάμεσα στους λιγότερα έχοντες και στους κατέχοντες. Στους απλούς πολίτες και στις ελίτ. Ανάμεσα στην πραγματική δημοκρατία και στην ψευτοδημoκρατία της διαπλεκόμενης ολιγαρχίας. Ανάμεσα στην Ευρώπη των λαών και στην Ευρώπη της Γερμανίας. Η Ελληνική Λύση, για τη σωτηρία της χώρας μας προτάσσει αποτελεσματικές λύσεις με επίκεντρο δύο βασικούς πυλώνες : την πατρίδα και τη δημοκρατία. Με τα παραπάνω δεδομένα, εκτός από το εκτεταμένο αναλυτικό μας πρόγραμμα που πλησιάζει τις 300 σελίδες , παρουσιάζουμε την ακόλουθη σύνοψη των θέσεών μας :

Καταπολέμηση του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς και της διαπλοκής

Η Ελληνική  Λύση έχει ως βασική της προτεραιότητα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία, με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, με αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής, με  έλεγχο του πόθεν έσχες του πολιτικού και ανώτερου στελεχιακού προσωπικού του δημοσίου και  την παραδειγματική τιμωρία των αποδεδειγμένα υπόλογων για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Θεσμοθετούνται αυστηρότατες κυρώσεις για καταχραστές του δημόσιου χρήματος σε όλα τα επίπεδα της κρατικής ιεραρχίας, με σημαντική ενίσχυση  ελεγκτικών μηχανισμών όπως το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, ο ΣΔΟΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, με το τελευταίο να αποτελεί και το κορυφαίο ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο της Πολιτείας.

Λειτουργία του πολιτεύματος

Η Ελληνική Λύση προτείνει το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή, ο οποίος δεν θα μπορεί να εκλέγεται πέραν των τριών συνεχόμενων θητειών και γενικότερα την αναδιάρθρωση του κοινοβουλευτικού μας συστήματος σύμφωνα με το ελβετικό πρότυπο, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας που εφάρμοσε στη χώρα ο Ιωάννης  Καποδίστριας.

Δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη. εγκληματικότητα

Από το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης προβλέπεται η ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης,  η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η αξιοκρατία, οι σύγχρονοι μέθοδοι διοίκησης, η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδική έμφαση δίνεται στην εμπέδωση της προσωπικής ασφάλειας των πολιτών, με αναμόρφωση και εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, καθώς και με την ισχυροποίηση και αυστηροποίηση των διαδικασιών πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Για τους ίδιους λόγους καταργείται το Πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο έχει μετατραπεί σε εκτροφέα έκνομων δραστηριοτήτων και διακίνησης ναρκωτικών.

Ελληνοκεντρικός χαρακτήρας της χώρας, δημογραφικό

Η Ελληνική Λύση στηρίζει τον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα της χώρας και δεν δέχεται την  δημιουργία  πολυπολιτισμικής κοινωνίας που αποκόπτει τη χώρα μας από τις ιστορικές και πολιτισμικές της ρίζες. Προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας, με γενναία αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και σημαντική βελτίωση των υποδομών για την υποστήριξη της μητρότητας και ειδικότερα των βρεφονηπιακών σταθμών, των φορέων οικογενειακής φροντίδας, καθώς και ελαστικοποίηση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες από Ελληνίδες μητέρες.

Η Ελληνική Λύση θεωρεί πως το δημογραφικό οδηγεί στην εξαφάνιση του Έθνους εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και πως το ασφαλιστικό, μαζί με τις συντάξεις, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της διακυβέρνησης της χώρας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα για τους Έλληνες. Ένα από τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση είναι η μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών με 2, 3, 4 και άνω παιδιά, με ειδικά μηνιαία επιδόματα 170 €, 190 € και 210 €, έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικά μέτρα προβλέπονται για την επιστροφή των νέων και γενικότερα των μισθωτών και των επιχειρηματιών που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω της κρίσης, καθώς και  ισχυροποίηση των δεσμών με την ομογένεια.  Εκτός των συνόρων της Ελλάδας βρίσκεται μια δεύτε­ρη Ελλάδα. Είναι οι Έλληνες μετανάστες και ο απόδη­μος Ελληνισμός που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στην χώρα. Η Ελληνική Λύση πιστεύει πως η ανάγκη στήριξης των Ελλήνων του εξωτερικού και της Ομογένειας είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Μεταναστευτικό

Βασικό πρόταγμα της Ελληνικής Λύσης είναι η αποτελεσματική αποτροπή της μαζικής εισβολής παράνομων μεταναστών, με αυστηροποίηση της  νομοθεσίας για τους διακινητές μεταναστών, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών και ειδικότερα με άμεση προώθηση στις χώρες τους όσων υποπίπτουν ν σε παράνομες δράσεις. Επίσης προβλέπεται η  απομάκρυνση των ΜΚΟ από τα νησιά και τα σύνορα, η απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος από παράνομους μετανάστες, η εμμονή στην αναλογικό διαμοιρασμό των μεταναστών στις χώρες της ΕΕ, η απαίτηση για αύξηση των κονδυλίων που μας χορηγεί η ΕΕ για τους μετανάστες και η αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων αυτών, καθώς και η μεταφορά των κεντρικών γραφείων και η ανάληψη της ευθύνης της Frontex υπό Ελληνική διοίκηση.

Εξωτερική πολιτική-Πρώτα η Ελλάδα

Δημιουργείται  Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής για τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας και τη συνεργασία με πατριωτικά κινήματα διεθνώς, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης, ενάντια στο διεθνές χρηματιστηριακό κεφάλαιο και στην Γερμανοποίηση της Ευρώπης. Εμμένουμε στο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και στην ακύρωση/λύση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ανάπτυξη και οικονομία

Η Ελληνική Λύση στοχεύει σε μια αναπτυξιακή στρατηγική παραγωγής πλούτου από ίδιες πηγές της χώρας με επίκεντρο τη γη, την θάλασσα,τον σπάνιο φυσικό μας πλούτο και την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Πρώτιστος στόχος μας είναι η  ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης αγροδιατροφικών, θερμοκηπιακών, οικολογικών προϊόντων,αλιευτικών, κτηνοτροφικών και γαλακτομικών προϊόντων), του τουρισμού και ειδικότερα του ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και  της ναυτιλίας, με παροχή κινήτρων για την προσέλκυση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ελληνική σημαία και τη μεταφορά της έδρας της στον Πειραιά. Επί πλέον, προωθούνται ειδικότερα η ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία, ο ενεργειακός πλούτος και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις,καθώς  και επί μέρους ανταγωνιστικοί τομείς της οικονομίας. Η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτηση, της ελληνικής παραγωγής και  της επιχειρηματικότητας αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα του προγράμματός μας. Προβλέπεται επίσης, ο δημόσιος έλεγχος της  Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων, της ΕΛΣΤΑΤ, των κοινωφελών, στρατηγικών και κερδοφόρων επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,  καθώς και επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των ελληνικών τραπεζών και κατάργηση του Υπερταμείου.

Δημόσιο χρέος, νομισματική πολιτική

Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Διαπραγμάτευσης για τις πολεμικές αποζημιώσεις, καθώς επίσης για τη διαγραφή και για την αναδιάρθρωση του χρέους με διαπραγματευτικό χαρτί την αποζημίωση για τη ζημία που μας προκάλεσε η Τρόικα, με πρότυπο τη συμφωνία του Λονδίνου το 1953 για τα τεράστια χρέη της Γερμανίας. Επίσης, προτείνεται η άμεση υιοθέτηση ενός ιδιωτικού νομίσματος όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, η προετοιμασία για την έκδοση ενός νόμιμου συμπληρωματικού νομίσματος, καθώς επίσης ενός εθνικού νομίσματος μόνο για την περίπτωση διάλυσης της ευρωζώνης.

Φορολογικό σύστημα, ιδιωτικά χρέη, τραπεζικά δάνεια

Θεσπίζεται σταθερό  και δίκαιο φορολογικό σύστημα που  μεταξύ άλλων, προβλέπει μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ανταγωνιστικούς με αυτούς των γειτονικών μας χωρών, διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της κρίσης, αυτόματο συμψηφισμό οφειλών και επιστροφών, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ τροφίμων και φαρμά­κων στο 10%, των νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 20% και σταδιακά στο 15%. Προβλέπεται επίσης κούρεμα των δανείων κατά 30% στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη, σε συνδυασμό με την δημιουργία ειδικής τράπεζας για τον σκοπό αυτό. Εκτός αυτών μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 40% και επί πλέον έως 40% με ενεργειακά  κριτήρια.

Αναφορικά με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς οι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τις κλείσουν, πόσο μάλλον να πληρώσουν τα χρέη τους και να δραστηριοποιηθούν ξανά, η Ελληνική Λύση έχει σχεδιάσει τη νομική και φορολογική απελευθέρωση τους (θεσμικά), θεωρώντας απαραίτητο να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία.

Απασχόληση και ανεργία

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και η διεύρυνση της αξιοπρεπούς απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί με την αναπτυξιακή επιτάχυνση της Ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια του οικονομικού μας προγράμματος, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαπραγμάτευση για κούρεμα και αναδιάρθρωση του χρέους. Συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της αξιοπρεπούς απασχόλησης  είναι, η επιδοτούμενη εργασία με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, μεγάλους σε ηλικία απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ. Επίσης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία χάρτη εθνικών και τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της καινοτομίας, η προώθηση αποδοτικών πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, η ενίσχυση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικότερα των εξαγωγών, η αποτροπή παρασιτικών δραστηριοτήτων της ήσσονος προσπάθειας και των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Προωθείται η αποτελεσματική διοικητική αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη της  χώρας, με τη δημιουργία δέκα μεγάλων αστικών κέντρων. Προβλέπεται η ενίσχυση της συγκοινωνίας για τα νησιά και παράλληλα, παρέχονται ισχυρά κίνητρα με την παραχώρηση εκτάσεων γης, κατοικιών, οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγής από φόρους και εισφορές κλπ. σε Ελληνικές οικογένειες και Ομογενείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε μικρά νησιά και απομακρυσμένες  περιοχές της χώρας, για τις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων τηλεϊατρικής και τηλεκπαίδευσης

Παιδεία

Η Ελληνική Λύση φιλοδοξεί να επιτύχει την υγιή αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας, για να διασφαλιστεί  η συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται η επαγγελματική εκπαίδευση, η συνεχόμενη κατάρτιση και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παράλληλα δημιουργούνται τεχνολογικά πάρκα όπου διασυνδέονται τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με καινοτόμες εταιρικές δράσεις. Αναμορφώνεται η δημόσια παιδεία και τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με πρόβλεψη της σταδιακής χωροταξικής και θεματικής τους κατανομής, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας Προωθείται η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, τα οποία με την προσέλκυση πολυάριθμων ξένων φοιτητών μπορεί να αυξήσουν το λιγότερο κατά 5% το ΑΕΠ ή περίπου κατά 3 δις € τα έσοδα της χώρας, δημιουργώντας περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Η χώρα μας οφείλει να εκμεταλλευτεί το μεγάλο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για την ανάπτυξη μιας ισχυρής διεθνούς «βιομηχανίας της εκπαίδευσης». Είναι η αρχέγονη πατρίδα της γνώσης, διαθέτει πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν διεθνώς,  άριστες κλιματολογικές συνθήκες και κεντρική γεωγραφική θέση μεταξύ βορρά και νότου, δύσης και ανατολής.

Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Η δημόσια υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε τρεις αντίστοιχους κεντρικούς πυλώνες, το ΕΣΥ, το ΕΦΚΑ (που επανακτά την ιστορική ονομασία του:  ΙΚΑ) και τον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας). Η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα και οι περισσότερες ιατρικές εξετάσεις ολοκληρώνονται από δημόσια εργαστήρια και ιατρικό εξοπλισμό του ΕΣΥ, το αργότερο σε τρεις ημέρες. Καθιερώνεται η επτάωρη απασχόληση γιατρών με αξιοπρεπή αντιμισθία και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Λαμβάνεται μέριμνα για την ιατρική κάλυψη απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών και δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Τηλεϊατρικής. Καθιερώνεται σύγχρονη λίστα φαρμάκων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους και ενισχύεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Καταρτίζονται διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγική προώθηση του ελληνικού φαρμάκου και τη δημιουργία διεθνών ιατρικών υπηρεσιών από ελληνικούς ιατρικούς ομίλους για την προώθηση της ιατροφαρμακευτικής έρευνας και του ιατρικού τουρισμού.

Κοινωνική πρόνοια, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι,ναρκωτικά

Η αναβάθμιση, ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους, η στοχευμένη προστασία των ανέργων, των αναξιοπαθούντων, των ΑΜΕΑ, των συνταξιούχων, αποτελούν πρώτιστο στόχο του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης. Όλοι οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας υπάγονται στον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), ο οποίος λειτουργεί με σύγχρονες ενιαίες αρχές κοινωνικής προστασίας για τα ΑΜΕΑ τους ανέργους, τους άστεγους, τα άτομα του κοινωνικού περιθωρίου. Εκσυγχρονίζεται και αντικειμενικοποιείται το σύστημα προσδιορισμού της αναπηρίας που συνδυάζεται με εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ που διαχειρίζονται οι συλλογικοί τους φορείς υπό τον έλεγχο του ΟΑΕΔ και παρέχονται ισχυρά κίνητρα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αναξιοπαθούντες πολίτες. Ενισχύονται τα ΚΑΠΗ που μετονομάζονται σε «Λέσχες Φιλίας», καθώς και το σύστημα βοήθειας στο σπίτι για τους ηλικιωμένους. Δημιουργείται δίκτυο κοινωνικής μέριμνας για προβληματικές οικογένειες και εκσυγχρονίζεται το καθεστώς υιοθεσιών. Αναβαθμίζονται τα προγράμματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης των φυλακισμένων και ενισχύονται οι φορείς αντιμετώπισης των ναρκωτικών με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εφαρμογών τους.

Πολιτισμός, τέχνες, αθλητισμός

Η καλλιέργεια και ενίσχυση των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν το ισχυρότερο στοιχείο της ιστορικής μας κληρονομιάς και σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Οι μαθητές όλων  σχολείων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, επισκέπτονται δωρεάν, αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ενισχύεται σημαντικά η καλή ελληνική μουσική και το θέατρο, εκτός των άλλων, με υποχρεωτική ποσοστιαία παρουσία τους στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Προωθείται ο αθλητισμός της γειτονιάς, πατάσσεται ο αθλητικός παραγοντισμός και λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τον εξοστρακισμό της βίας από τα γήπεδα, με αυστηροποίηση των δικονομικών διατάξεων για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς επεισοδίων. Οι αθλητικές ομοσπονδίες ενισχύονται με βάση τη δημοφιλία του αθλήματος και τις επιδόσεις των αθλητών τους.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στο πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης προβλέπονται αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των ποταμιών, των ρεμάτων, του αιγιαλού από καταπατήσεις και ρύπανση. Προβλέπεται επίσης, η κατάργηση των αυθαίρετων χωματερών και αποφασίζεται με πλειοψηφία των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων, ο τόπος όπου εγκαθίστανται σύγχρονες μονάδες συγκέντρωσης, ανακύκλωσης και εκμετάλλευσης των απορριμμάτων. Σε κάθε δήμο της χώρας τοποθετούνται ειδικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων για τον ίδιο σκοπό. Προστατεύεται η παραδοσιακή και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και δημιουργούνται ή αναστυλώνονται παραδοσιακοί οικισμοί σε όλη τη χώρα, ενώ παρέχονται κίνητρα για αναπαλαιώσεις και εξωραΐσεις κτιρίων σε κεντρικά σημεία των πόλεων.

Ενημέρωση και  ΜΜΕ

Όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, λαμβάνεται μέριμνα για ισομερή έκφρασή όλων των απόψεων από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, οι συχνότητες των οποίων αποτελούν δημόσιο αγαθό. Η επιλογή των διευθυντών ενημέρωσης και ο  έλεγχος των ειδήσεων και των πολιτικών εκπομπών γίνεται με ευθύνη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Δημιουργείται κώδικας δεοντολογίας για τα ΜΜΕ με υποχρέωσή τους, μεταξύ άλλων, να εκπέμπουν κατά το ήμισυ του προγράμματός τους ελληνικό πρόγραμμα και ελληνική μουσική. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις μέχρι και ανάκληση αδειών.

Η Ελληνική Λύση βάζει πρώτα τους Έλληνες

Η Ελληνική Λύση βάζει πρώτα τους Έλληνες

«Στην ουσία η παγκοσμιοποίηση βάλει κυρίως εναντίον της μεσαίας τάξης που είναι και η σπονδυλική στήλη του εθνικού κράτους. Στο σημείο αυτό και πάλι ταυτίζεται η νεοαριστερά που θέλει τη δημιουργία ενός νεο-προλεταριάτου για εκλογική εκμετάλλευση, με τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση – που θέλει την κατάργηση των αντιστάσεων του εθνικού κράτους«.

Σήμερα, στην εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, έχει de facto δημιουργηθεί διεθνώς μία ασύμμετρη κατάσταση. Το οικονομικό (με την έννοια των διεθνών ολιγαρχών – κατόχων του πλούτου, του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πολυεθνικών εταιριών), είναι πλανητικό, ενώ το πολιτικό (δηλαδή το εθνικό πολιτικό σύστημα) είναι τοπικό στα όρια του εθνικού κράτους.

Έτσι οι τοπικές – εθνικές κυβερνήσεις (και ειδικά των πιο ασθενών κρατών) δεν μπορούν, μέσω της τοπικής εξουσίας τους, να λάβουν αποφάσεις, τέτοιες που να επηρεάζουν το πλανητικό οικονομικό. Στην καλύτερη περίπτωση, μόνο αποφάσεις που αφορούν το εσωτερικό του κράτους και του ελέγχου των συνόρων μπορούν να πάρουν. Αντίθετα, το πλανητικό οικονομικό διαθέτει πλέον τέτοια οικονομική δύναμη και τέτοια εργαλεία που μπορεί να επιβάλλεται (εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με την ισχύ του αντίστοιχου κράτους) στο τοπικό πολιτικό (δηλαδή πάνω στην εθνική κυβέρνηση) και να το χρησιμοποιεί προς όφελός του και σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, χωρίς δυνατότητα καμιάς λαϊκής αντίστασης.

Ο στόχος του πλανητικού οικονομικού είναι να υποτάξει ή να παρακάμψει τις εθνικές νομοθεσίες, που προβάλουν εμπόδια στην πλήρη κυριαρχία του. Και για να το επιτύχει αυτό επιδιώκει να ελέγχει τα αντίστοιχα εθνικά πολιτικά συστήματα που παράγουν εθνική νομοθεσία. Στην πράξη δηλαδή και μέσω του απόλυτα υποταγμένου και ελεγχόμενου τοπικού πολιτικού συστήματος, τα συμφέροντα του πλανητικού οικονομικού γίνονται νόμοι που καθορίζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών ενός εθνικού κράτους προς όφελός του, καθώς και διεθνείς οργανισμοί που το υπηρετούν σε βάρος των κρατών.

Αυτή είναι η επικρατούσα ασύμμετρη κατάσταση σήμερα. Μια κατάσταση που εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον την βιώνουμε έντονα.

Αυτός ακριβώς ο κρίκος αυτής της αλυσίδας πρέπει να σπάσει. Δηλαδή θα πρέπει, όσο το δυνατόν πιο πολύ να απεξαρτηθεί το εθνικό πολιτικό σύστημα από την πλανητική οικονομική εξουσία. Μόνο έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη εθνική αυτονομία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ασφάλεια και οικονομική ευημερία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ

Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η έννοια του σύγχρονου διεθνισμού, ο οποίος ενώνει την διεθνιστική νεοαριστερά με τη νεοφιλελεύθερη δεξιά, κάνοντας πλέον δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το μαρξιστικό δόγμα, πρέπει να προωθείται η διεθνής αλληλεγγύη με την ένωση των λαών, την ειρηνική συνύπαρξη και την κατάργηση των συνόρων των εθνικών κρατών.

Σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο δόγμα πρέπει να προωθείται η πλήρης και χωρίς εθνικά σύνορα, ελεύθερη διακίνηση (παγκοσμίως) κεφαλαίων, εργατών και εμπορευμάτων.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά έχουμε σύγκλιση στην κατάργηση των εθνικών συνόρων και στην δημιουργία μιας ενιαίας πολυπολιτισμικής κατάστασης.

Όταν λοιπόν η Ελληνική Λύση λέει ότι δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά βάζει πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους Έλληνες, εννοεί αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή δεν δέχεται την ανωτέρω κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας και ως εκ τούτου της εθνικής κυριαρχίας, του εθνικού κράτους και της εθνικής κοινωνίας.

Υπάρχει φυσικά και η κακόηχη πλευρά του επιθετικού διεθνισμού με την όψη του φανατικού εθνομηδενισμού.

ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ:

 1. Η άρνηση ή υποτίμηση της αξίας ή της ύπαρξης του έθνους στο οποίο κάποιος ανήκει ή των εθνών γενικότερα, η πεποίθηση ότι αυτό ή αυτά είναι τεχνητοί και ανεπιθύμητοι σχηματισμοί `
 2. Η έλλειψη πατριωτισμού ή εθνικής συνείδησης
 3. Η εναντίωση στα εθνικά συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβάνεται ο εθνικισμός

ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Η ιδέα των ανοικτών συνόρων (με προπομπό το open society του Σόρος) είναι το καινούργιο. Ξέρουμε όμως όλοι πως, στην αιώνια μάχη του καινούργιου με το παλιό, πάντα νικάει το καινούργιο. Αυτό το συγκεκριμένο καινούργιο δεν ανοίγει διάλογο για να πείσει με λογικά επιχειρήματα, δεν χάνει το χρόνο του. Προχωρά με θράσος και απλά καταδικάζει οτιδήποτε παλεύει να διατηρήσει το παλιό, ως φασισμό, εθνικισμό, ναζισμό, λαϊκισμό, γραφικότητα, συντηρητισμό, οπισθοδρόμηση κ.λ.π. Δηλαδή χαρακτηρίζει όσους αντιδρούν με έννοιες αρνητικά φορτισμένες που υποσυνείδητα ακυρώνουν πλήρως το άτομο

Σύμφωνα όμως με τα ως τώρα δεδομένα και εφόσον τα πράγματα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν έτσι, οδηγούμαστε (με παράδειγμα και τη γερμανική Ευρωζώνη, η οποία είναι μικρογραφία και προπομπός της παγκοσμιοποίησης) σε μια παγκόσμια δικτατορία της διεθνούς οικονομικής ελίτ με τους απομονωμένους και απομαζικοποιημένους ανθρώπους εντός ανίσχυρων και στην ουσία καταργημένων εθνικών κρατών, να είναι σε μια σχέση νεο-δουλείας

ΛΥΣΗ – ΟΡΑΜΑ

Κανένα άτομο δεν μπορεί να έχει ατομικά δικαιώματα και ασφάλεια χωρίς να ανήκει σε μια ισχυρή κοινωνική ομάδα μέσα σε ένα κυρίαρχο εθνικό κράτος, όπου θα αναγνωρίζεται η προσωπικότητά του, θα  ολοκληρώνεται ως άνθρωπος και θα προστατεύεται ως οντότητα. Μόνο έτσι θα μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα στο εξελισσόμενο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Διαφορετικά θα είναι ένα ασήμαντο φτερό στον άνεμο της παγκοσμιοποίησης. Για να επιτευχθεί αυτό, καθίσταται πλέον αναγκαίο να γίνουν τέσσερα πράγματα:

1) Ενδυνάμωση της εθνικής δημοκρατίας,.

2) Ενδυνάμωση της αυτοδύναμης εθνικής οικονομικής ανάπτυξης.

3) Ενδυνάμωση της εθνικής Παιδείας.

4) Ενδυνάμωση της εθνικής άμυνας και εγκατάλειψη της πολιτικής του κατευνασμού και της Φινλανδοποίησης.

Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν ότι ακριβώς απεχθάνονται οι κυρίαρχοι ηγέτες της παγκοσμιοποίησης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Απαιτείται λοιπόν αγώνας:

Πρώτον, για εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος, ώστε να περάσει η εξουσία στα χέρια του λαού και με τον τρόπο αυτό να απεξαρτηθεί από το πλανητικό οικονομικό.

Δεύτερον,  για προστασία με κάθε τρόπο και κάθε μέσον της πατρίδας, των Ελλήνων, της ενότητας, της ιστορίας, των εθνικών συμφερόντων, τη εθνικής άμυνας και της εθνικής οικονομίας.

Τρίτον, για θεσμική ανάδειξη της λαϊκής πλειοψηφίας, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, σε βασικό αποφασιστικό πολιτικό παράγοντα εναντίον της επιβολής των μειοψηφιών.

Τέταρτον, για αποτελεσματικό έλεγχος της μετανάστευσης.

Πέμπτον, για την αντιμετώπιση των ταμπελών που εκ του ασφαλούς εκτοξεύουν οι διεθνιστές, όχι με αμυντική απολογία, αλλά επιθετικά με εκτόξευση αντίστοιχων αντίθετων ταμπελών χωρίς αιτιολογία, ώστε να αφυπνίζεται και να ταλαντεύεται η Κοινή Γνώμη.

Πέτρος Χασάπης

Πολεοδομικές Αυθαιρεσίες και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων

Πολεοδομικές Αυθαιρεσίες και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα κινηθεί στο πνεύμα της πολεοδομικής νομιμότητας, σεβόμενη τους ισχύοντες θεσμοθετημένους όρους δόμησης ανά περιοχή, σεβόμενη το περιβάλλον και την αισθητική της δομημένης ανάπτυξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλει χαράτσια σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προέβησαν σε πολεοδομικές μικροπαραβάσεις του ακινήτου τους, ή σε διαφοροποιήσεις στην εσωτερική εγκατάσταση που δεν επηρεάζουν την στατικότητα και την ασφάλεια εν γένει του κτηρίου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα αντιμετωπίσει την αυθαίρετη δόμηση και την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και της ουσιαστικής προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος και όχι με βάση την λογική της είσπραξης χαρατσιών, που επιβαρύνουν αδίκως τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προβεί στα παρακάτω μέτρα

 1. Θα εφαρμόσει όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης χωρίς καμία εξαίρεση και θα προβεί στην κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν κτιστεί παρανόμως εντός δασικών περιοχών, ρεμάτων, αιγιαλού, αρχαιολογικών περιοχών και περιοχών natura, καμία ειδική ρύθμιση διατήρησης προστίμων σε αυτά τα αυθαίρετα κτίσματα.
 2. Θα απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου από πρόστιμα που μέχρι σήμερα αναγκάζεται να πληρώσει για να τακτοποιήσει ακίνητα ή να τα μεταβιβάσει, εφόσον στα εν λόγω ακίνητα έχουν πραγματοποιηθεί:

α) Υπέρβαση δόμησης που να μην παραβιάζουν τον νόμιμο όγκο πέραν του 5%, το περίγραμμα του        ακινήτου, την ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή με βάση την οικοδομική άδεια.

β) Υπέρβαση επιφάνειας δόμησης μέχρι 5% σε χώρους κυρίας χρήσης και 10% σε χώρους βοηθητικής χρήσης.

γ) Αλλαγή χρήσης από βοηθητικούς χώρους σε χώρους κυρίας χρήσης κατοικίας, ειδικά σε μονοκατοικίες ανεξαρτήτου έτους κατασκευής και πάντα πριν το 2011 ή σε πολυκατοικίες που κτίστηκαν με άδεια προ του 1975.

δ) Εσωτερική διαμερισμάτωση του ακινήτου εντός του περιγράμματος και του νομίμου όγκου του κτηρίου με μέγιστη απόκλιση έως και 5% στις διαστάσεις, το εμβαδόν και τον όγκο του ακινήτου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλοίωση ή μεταβολή στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

ε) Αυθαιρεσίες που δεν μπορούν να εξακριβωθούν λόγω απώλειας του φακέλου αρχείου οικοδομών με ευθύνη των πολεοδομικών γραφείων. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολεοδομικός έλεγχος θα γίνεται με βάση τα σχέδια της σύστασης και όχι με την εκ νέου σύσταση του φακέλου αδείας με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

Επιπλέον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα εξαιρεί την μεταβίβαση ακινήτων που προέρχεται από κληρονομιά εξαιτίας θανάτου με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης μηχανικού. Το μέτρο αυτό συντελεί στο να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των αποποιήσεων κληρονομιών, εξαιτίας τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων που επισύρουν επιπλέον δυσβάσταχτα πρόστιμα και για τα οποία  δεν ευθύνονται οι νόμιμοι κληρονόμοι.

 1. Για όλες τις ανωτέρω πολεοδομικές παραβάσεις η μόνη υποχρέωση των ιδιοκτητών θα είναι μία βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που θα βεβαιώνει τις ανωτέρω μικροπαραβάσεις , χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου και με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη της αντίστοιχης  τροποποίησης του Ε9.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

Η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων είναι μια ορθή καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της χώρας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα καθιερώσει διαδικασίες ώστε η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων να γίνει άπαξ σε όλα τα κτήρια από αρμόδιους μηχανικούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με δαπάνη της πολιτείας, ενώ οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση συντελεστεί μετά την πρώτη ηλεκτρονική καταγραφή, θα οφείλει ο ίδιος ο πολίτης με δική του ευθύνη και δαπάνη να ενημερώσει την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Πολεοδομικών Παραβάσεων για τυχόν οικοδομικές αλλαγές στο ακίνητο του και όχι να εξαναγκάζεται να προβαίνει σε περιοδικές (5 έτη ή 7 έτη) επικαιροποιήσεις του ακινήτου, εφόσον δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική κτιριακή αλλαγή.

Το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων από αρμόδιους ελεγκτές δόμησης θα ανέρχεται στο 5% του συνόλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας, ενώ η κλήση για επανέλεγχο της διαπίστωσης της μη μεταβολής των τυχών οικοδομικών στοιχείων του ακινήτου, θα γίνεται μόνο όταν το ακίνητο θα μεταβιβάζεται με την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης  αρμόδιου μηχανικού.

Το κόστος αυτής της καταγραφής που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άπαξ ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που θα προέλθουν από το πράσινο ταμείο, τα οποία σήμερα εκτιμούνται να ανέρχονται στο 1 δις ευρώ.

Σε περίπτωση δειγματοληπτικών ελέγχων από τους επιθεωρητές δόμησης προκύψουν τροποποιήσεις στην υφιστάμενη δόμηση και δεν έχει προβεί στην σχετική έκδοση αδείας ή ενημέρωσης του φακέλου αδείας, ή έχει αποκρύψει τις μεταβολές του κτηρίου του, θα επιβάλλονται από τον νόμο οι προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Πρόταση για τις Θέσεις της Ελλάδος απέναντι στην Αλβανία

Πρόταση για τις Θέσεις της Ελλάδος απέναντι στην Αλβανία

 1. ΑΟΖ Ελλάδος Αλβανίας.

Οι Αλβανοί καθ υπόδειξη της Τουρκίας κατάργησαν με το Συνταγματικό τους Δικαστήριο τη συμφωνία του 2009 με την Ελλάδα, που ήταν πολύ ευνοϊκή και για τις δύο χώρες και επέτρεπε στην Ελλάδα την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Με τη νέα θέση τους τα Τίρανα δεν δέχονται ότι τα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσσα και Μαθράκι έχουν ΑΟΖ και δεν δέχονται τη μέση γραμμή για τη χάραξη των θαλασσίων συνόρων.

Ως γνωστό, στη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (του 1982) αναφέρει ρητά στο άρθρο 121, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Τα νησιά δηλαδή, δικαιούνται να έχουν ΑΟΖ αρκεί να το δηλώσουμε και να την προσδιορίσουμε. Αυτή είναι και η σημαντική διαφορά της νέας σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας από την προηγουμένη. Μπήκε η ΑΟΖ που υπερκαλύπτει την έννοια της υφαλοκρηπίδας. Αυτό αναμφισβήτητα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να προβάλλει τα ίδια επιχειρήματα που προβάλλει για δεκαετίες τώρα για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου. Ότι δηλαδή τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι βρίσκονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας.

Βέβαια για να αναγνωριστεί δικαίωμα ΑΟΖ σε βραχονησίδες ή βράχους, η Σύμβαση με σαφήνεια διευκρινίζει πως αυτές θα πρέπει ή να έχουν από μόνες τους οικονομική ζωή ή να μπορούν να συντηρήσουν από μόνοι τους ανθρώπινη διαβίωση. Αντίθετα λοιπόν με ένα νησί ένας βράχος/βραχονησίδα δεν έχει ζώνη αποκλειστικού οικονομικού ελέγχου (ΑΟΖ) ούτε και υφαλοκρηπίδα, έχει όμως χωρικά ύδατα και περιβάλλουσα ζώνη.

Αν η ελληνική πλευρά δεχτεί ή έχει δεχτεί αυτές τις θέσεις, η Τουρκία θα επικαλείται αυτό το προηγούμενο για να μην αναγνωρίζει ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ, ανατρέποντας όλη τη χαρτογράφηση της ανατολικής Μεσογείου σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου και σε όφελος της Τουρκίας που θα κυριαρχήσει στην περιοχή. Αυτό επίσης θα σημάνει νέα οριοθέτηση στα οικόπεδα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με αποτέλεσμα να παραχωρήσει αυτομάτως η Ελλάδα μεγάλο μέρος της ΑΟΖ της που είχε με τη συμφωνία του 2009 στην Αλβανία!!

 1. Τσαμηδες

Το τρίτο επικίνδυνο σημείο της φημολογούμενης συμφωνίας είναι ότι η Ελλάδα δεσμεύτηκε να αποδώσει τις περιουσίες των Αλβανών, που δημεύτηκαν μετά τον πόλεμο του 1940. Περιουσίες Αλβανών που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς σε εγκλήματα πολέμου και οι οποίοι έφυγαν με τις δυνάμεις του Άξονα για να μην πέσουν στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης.

Οι περιουσίες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται κυρίως στα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη και σκόρπιες στη Θεσσαλία και βρίσκονται μετά τη δήμευσή τους σε χέρια Ελλήνων. Αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση σκέφτεται να επιστραφούν! Και αφού δεν γίνεται να επιστραφούν, να αποζημιωθούν οι συνεργάτες των ναζί και οι απόγονοί τους!

Και από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ελληνική κυβέρνηση θέτει σε ίδια μοίρα με την Βόρεια Ηπειρο τις ανιστόρητες διεκδικήσεις διαφόρων αλβανικών κυβερνήσεων σε μία περιοχή της Ηπείρου, στη Θεσπρωτία κυρίως, την οποία προσδιορίζουν ως «Τσαμουριά».

3 Προτάσεις

α. Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να ονομάζει τη Β. Ήπειρο με το όνομα της σε αντίθεση με τις φημολογούμενες προσπάθειες που γίνονται από διάφορους «κύκλους» κυβερνητικούς και μη για την απαλοιφή του.

β. Την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου,  σύμφωνα με  τις προβλέψεις και τους όρους του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, το οποίο υπογράφτηκε μετά τον νικηφόρο αυτονομικό αγώνα το 1914, και δίνει ευρύτατες ελευθερίες στην Ελληνική μειονότητα όπως, αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, θρησκείας, αστυνομίας κτλ. υπό την εγγύηση για την εφαρμογή και διατήρησή του, των Δυνάμεων που το  υπέγραψαν .

γ.  Τη Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που προβλέπονται  από την Οικουμενική Διακήρυξη της Γεν Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς επίσης και από τις  Συμφωνίες  για τα πνευματικά, αστικά  και κοινωνικά  δικαιώματα, τα οποία η Αλβανία έχει αναλάβει να σέβεται και  από την τελευταία  Συμφωνία [1996] που  υπέγραψε  με την Ελλάδα.

δ. Να γίνει οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, όπως είχε σχεδιαστεί και είχε γίνει αποδεκτό ‘’κατ’ αρχήν ‘’ και από τις δυο χώρες. Να απορριφθούν οι ενστάσεις της Αλβανίας αφού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο άρθρο 121, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Τα νησιά δηλαδή, δικαιούνται να έχουν ΑΟΖ αρκεί να το δηλώσουμε και να την προσδιορίσουμε.

ε. Καμία συσχέτιση με το βορειοηπειρωτικό  ζήτημα και καμία  συζήτηση δεν πρέπει να δέχεται η Ελλάδα για το περιουσιακό των συνεργατών των Ναζί σε εγκλήματα πολέμου και οι οποίοι έφυγαν με τις δυνάμεις του Άξονα για να μην πέσουν στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης.

στ. Προσφυγή της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά της Αλβανίας η οποία με την επιθετική πολιτική της και την ασύδοτη προπαγάνδα της,  απειλεί  την εθνική μας  ακεραιότητα  και την Εθνική μας Ανεξαρτησία,  κατά παραβίαση  της διεθνούς νομιμότητας και του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ. Διαταράσσει τις φιλικές και ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, η συνέχισή  των οποίων  προκαλεί  τον κίνδυνο διατάραξης της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας της περιοχής , για αυτό θα πρέπει να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα  εναντίον της .

ζ. Αποστολή ΝΟΤΑΣ Διαμαρτυρίας προς την Αλβανική Κυβέρνηση να σταματήσει  άμεσα τις πάσης φύσεως διακηρύξεις της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Ελληνικής μειονότητας και να αποσύρει  τους  χάρτες και τα βιβλία από τα Αλβανικά Σχολεία, με τα οποία διδάσκεται η νεολαία της Αλβανίας πλαστογραφημένη την Ιστορία της,  ότι δήθεν οι  ιστορικές προσωπικότητες των Ελλήνων είναι Αλβανοί  κτλ καθώς επίσης και ότι τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας μέχρι την Αμφιλοχία και τον Αμβρακικό κόλπο, τη Δυτική Μακεδονία  και την Κέρκυρα, ανήκουν στην Αλβανία.

στ. Η Ελλάδα ενώπιον αυτής της ασύδοτης προπαγάνδας των Αλβανών θα πρέπει να τους θέσει  τακτή προθεσμία, η παρέλευση  της οποίας θα  δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να ασκεί Veto και να διακόπτει   όλες  τις συνομιλίες , για την ένταξη της Αλβανίας στους Διεθνείς και Δυτικο-Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

η. Η Ελλάδα  να προχωρήσει στον ουσιώδη έλεγχο των συνόρων , μεταξύ των δύο χωρών και στην  απαγόρευση εισόδου και εξόδου με παράνομο τρόπο  ατόμων και εμπορευμάτων.

                      Εάν παρά ταύτα, η Αλβανία  συνεχίσει  την προπαγάνδα  και τις απειλές της εναντίον της χώρας μας, πρέπει να λάβει άμεσα τα παρακάτω μέτρα:

(1). Να απελάσει μεγάλο αριθμό Αλβανών που ζουν παράνομα στην   Ελλάδα, αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, θρησκεύματος, εργασίας κ.τ.λ.

(2). Να  διακόψει  τις  διμερείς διπλωματικές σχέσεις αλλά και τις έμμεσες σε διεθνές επίπεδο, μέχρι η Αλβανική κυβέρνηση καταλάβει ότι πρέπει να σέβεται και εφαρμόζει τις διεθνείς και διμερείς συμβάσεις που μας αφορούν.

 1. Ένα από τα καθημερινά προβλήματα των Βορειοηπειρωτών είναι το ασφαλιστικό. Κατόπιν μελέτης που έγινε αποδείχθηκε ότι οι Έλληνες της Β. Ηπείρου οι οποιοι εργάσθηκαν κατά το πρότερο βίο τους και στις δύο χώρες σήμερα είναι παντελώς ανασφάλιστοι καθόσον δεν έχουν συμπληρώσει  το προβλεπόμενο από τις νομοθεσίες των δύο κρατών, αφού τα δύο κράτη Ελλάδα και Αλβανία δεν συνεργάζονται στον τομέα αυτό.  Το Ελληνικό κράτος οφείλει να νομοθετήσει σχετικά με τις συντάξεις των Β.Ηπειρωτών  και να στηρίξει τους Έλληνες  που ζουν στη Β Ηπειρο και εργάσθηκαν στο παρελθόν και στην Ελλάδα, δίνοντας σε αυτούς κατ’ εξαίρεση «Αναλογική Σύνταξη». Άλλη  λύση είναι να τους επιστρέψει τις εισφορές που έχουν οι ίδιοι πληρώσει στους Ελληνικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ώστε από μόνοι τους να ασφαλιτούν στον ιδιωτικό Φορέα.

Ιωάννης Σακκάς

Υποψήφιος Ελληνικής Λύσης Β! Αθηνών Νοτίου Τομέα. Γεννήθηκε στη Μεσσηνία, είναι κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής. Είναι Αξιωματικός (ε.α) του Πολεμικού Ναυτικού. Ως εν ενεργεία Αξιωματικός φοίτησε σε σχολές του ΠΝ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Υπηρέτησε σε μάχιμες υπηρεσίες και στα Γενικά Επιτελεία του ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ και στο ΝΑΤΟ   στις Βρυξέλλες.

Σύνοψη των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Λύσης

Σύνοψη των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Λύσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως πρώτη προτεραιότητα της την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Πολιτών προς την Πολιτεία, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, αφού η ενέργεια αυτή από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει στην απόλυτη ανάγκη

(α) ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής,

(β) ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαπραγμάτευσης του μη βιώσιμου δημοσίου χρέους, το οποίο επιδεινώθηκε από την πολιτική των μνημονίων με ευθύνη της Τρόικα, κοστίζοντας στην πατρίδα μας πάνω από 1 τρις € και

(γ) ενός Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, οι οποίες κατά τους ίδιους τους Γερμανούς επιστήμονες είναι τουλάχιστον ύψους 180 δις €. Τα δύο τελευταία Εθνικά Συμβούλια πρέπει να είναι στελεχωμένα με εξαιρετικά ικανούς τεχνοκράτες και πλαισιωμένα από εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιθυμεί να ελέγχονται απόλυτα από τους ικανότερους Έλληνες και όχι από ξένους το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας πως οι τέσσερις αυτοί πυλώνες μπορούν να εγγυηθούν την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει άμεσα  έναν Κρατικό Ισολογισμό για να γνωρίζουν κάθε φορά οι Πολίτες όχι μόνο τι χρωστούν, αλλά και τι τους ανήκει. Είναι το κόμμα που καταλαβαίνει πως το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η ανάκτηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου χάθηκε σχεδόν 1 τρις €,  αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυγιανθούν οι τράπεζες, να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετοί Πολίτες και να επανέλθει η χαμένη πιστοληπτική τους ικανότητα. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση το κράτος και οι ιδιώτες να δανείζονται για τη διεξαγωγή επενδύσεων, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως στόχο της ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω από το 3% της συμφωνίας του Μάαστριχτ και σε ανάλογο ύψος με τον πληθωρισμό. Επίσης ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δεν θα στηρίζεται όμως στη φτωχοποίηση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας από τα μνημόνια, αλλά στην παραγωγή πλούτου από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας: από τον πρωτογενή τομέα, από τη ναυτιλία και από τον τουρισμό, συνεπικουρούμενους από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να μειώνουμε συνεχώς το χρέος ως προς το ΑΕΠ αυξάνοντας το ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος της ευημερίας του ελληνικού λαού, όπως η ακριβώς αντίθετη πολιτική των μνημονίων.

Η Ελλάδα έχει άλλωστε τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, αρκεί να «ξυπνήσει» η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των Πολιτών της, ενώ ως χώρα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική επιλογή, αρκεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες. Θεωρεί πάντως πως οι μισθοί πρέπει να αναπροσαρμόζονται ετήσια, παραμένοντας ίσοι με την παραγωγικότητα των εργαζομένων συν τον πληθωρισμό, για να εξασφαλίζεται ένα ανταγωνιστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μόνο οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης  μίας χώρας επιβραβεύονται σήμερα από τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές – ενώ μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούν να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η ανεργία, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και τόσα άλλα.

Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τη διακυβέρ­νηση της χώρας αφορούν:

(1) Την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, δίνοντας έμφαση πρωτίστως στην Πρωτογενή Παραγωγή συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης της και συγκεκριμένα στους τομείς:

Ι.      Αγροβιοδιατροφή.

ΙΙ.     Κτηνοτροφία.

ΙΙΙ.    Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

 1. IV. Υγιεινή Φυτική Παραγωγή (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Καλλιέργεια Βοτάνων και «Υπερτροφίμων» (Superfoods).
 2. V. Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει ότι η μόνη διέξοδος για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι η «πραγμα­τική παραγωγή πλούτου». Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει τη δη­μιουργία μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης Ελλάδας, πιστεύοντας ότι η βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτίστως η ενίσχυση της αγροτικής / κτη­νοτροφικής παραγωγής και της αλιείας. Για την ΕΛΛΗ­ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων είναι υποχρέωση και εθνικό καθήκον, επειδή αποτελούν τη βάση της εθνικής οικονομίας και κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια.

(2) Την ανάπτυξη του Τουρισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες, όπως είναι οι πλατφόρμες ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, καθώς επίσης οι εταιρείες ταξιδιών.

Προτείνονται μέτρα για την ανάπτυξη τόσο του Γενικού Τουρισμού, όσο και των εναλλακτικών μορφών τουρι­σμού και συγκεκριμένα:

 1. Πολιτιστικού και αρχαιολογικού τουρισμού
 2. Θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού
 3. Τουρισμού υγείας και ευεξίας
 4. Αγροτικού τουρισμού (Αγροτουρισμός)
 5. Θαλάσσιου τουρισμού
 6. Γαστρονομικού τουρισμού
 7. Οινοτουρισμού
 8. Οικοτουρισμού
 9. Ορεινού και χιονοδρομικού τουρισμού
 10. Εκπαιδευτικού τουρισμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί τον τουρισμό ως μία από τις βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, γι’ αυτό έχει προ­τάσεις σε όλους τους δυνατούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται προς τους τουρίστες της Ρωσίας, οι πολίτες  της οποίας δείχνουν ιδιαί­τερο ζήλο για να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και την παραδοσια­κή κουζίνα, αλλά και για να προσκυνήσουν στις Ι. Μονές και Εκκλησίες μας, όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα και κειμήλια.

(3) Την ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ναυτιλία, εάν συν­δυαστεί με την ανάπτυξη στους τομείς της πρωτογενούς οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου και του τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει ου­σιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας της Ελλάδας.

(4) Την Επαναβιομηχανοποίηση της χώρας, με αφετηρία τη μεταποίηση και με στήριγμα την Πρωτογενή παραγωγή, τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία.

(5)    Την Ανάπτυξη, με έμφαση στις επενδύ­σεις και στην επιχειρηματικότητα, μέσα σε ένα κράτος που δεν θα είναι γραφειοκρατικά δομημένο, αλλά με όσο πιο απλές διαδικασίες γίνεται, καθώς επίσης φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ξένες και ελληνικές. Δίνει έμφαση στους απλούς και κατανοητούς από όλους νόμους και κανόνες, οι οποίοι όμως θα τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους ανεξαιρέτως.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι κοινωφελείς, οι στρατηγικές και οι μονοπωλιακές κερδοφόρες επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο, λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ όλες οι άλλες στον ιδιωτικό τομέα. Πριν όμως αποκρατικοποιηθούν, θα πρέπει να ανακτήσουν την πραγματική τους αξία και όχι αυτήν που είναι αποτέλεσμα της κρίσης και της ύφεσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει στρατηγικό σχέδιο, που έχει προέλθει από πολυετή μελέτη και έρευνα, για να οδηγηθεί η Ελλάδα στο δρόμο της Ανάπτυξης και της ευημερίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(6)  Τη θέσπιση ενός νέου διαχρονικά σταθερού  φορολογικού συστή­ματος.

Η υπερβολική φορολόγηση των πολιτών και η επιβολή φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους είναι εκ προοιμίου μία αποτυ­χημένη μέθοδος αύξησης των κρατικών εσόδων. Η υπερβολική ­φορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των πολιτών στο κράτος, τα μηδενικά έσοδα στα δημόσια ταμεία και η επι­βολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρό­νο όλο και πιο φτωχοί, ενώ ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρα­τικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί με τις γειτονικές χώρες, για να προσελκύονται επιχειρήσεις και για να μην αναγκάζονται να μεταναστεύσουν τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ξένες.  Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:

1.Μειωμένους συντελεστές φορολογίας, με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος, όπως οι παραπάνω (15% για τις επιχειρήσεις, κλίμακα από 15% έως 35% για τους ιδιώτες, με αφορολόγητο 12.000 €). Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργα­σίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντε­λεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ­σώπων. Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, σε συνδυασμό με το ΕΦΚΑ, με την επί πλέον φορολογία των μερισμάτων κατά 15% και με την απαράδεκτη 100% προκαταβολή φόρου, καθιστά εντελώς ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Εκτός αυτού, συνεχώς προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Ειδικά όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο στόχος είναι η μείωση του κατά 40%, επί πλέον έως 40% με ενεργειακά κριτήρια, καθώς επίσης η υιοθέτηση απαλλαγών – όπως για παράδειγμα, για τα ακίνητα που δεν είναι νοικιασμένα και μη ηλεκτροδοτούμενα. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φο­ρολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους!

2. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμά­κων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 20%, σταδιακά στο 15%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελε­στές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνο­νται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά μας κλπ.

3. Μακροπρόθεσμα αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φο­ρολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτή η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πο­λίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίας καταδικάζουμε!

Η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνο­νται με ειδικές κάρτες (όχι RFID) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή­σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ.

4. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθα­ρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών! Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτά­νει στο σημείο να καταληστεύει το 70% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδα!

Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων και είναι ανεπίτρεπτο να μην αφαιρούνται αυθαίρετα οι δαπάνες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων από τα φορολογητέα έσοδα τους, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη­θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.

5. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και πε­ρισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυχιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους.

6. Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

7. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστρο­φών.

8. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστί­μων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο και όχι τους τοκογλυφικούς τόκους που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει.

(Δημιουργία Φορολογικής Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο».

9. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμέ­νων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματι­ών με τα παρακάτω μέτρα:

–       Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.

–       Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια ει­σόδημα τους.

–       Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά.

–       Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι ει­σφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργο­δοτικές.

–       Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρό­πο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώ­σει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδη­μα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία.

– Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή.

– Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λει­τουργήσει ποτέ.

Ειδικά όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως οι τράπεζες θα πουλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια το ανώτατο στο 40% της αξίας τους (άρα με «κούρεμα» 60%) και τα καταναλωτικά στο 3% (άρα με «κούρεμα» 97%), προτείνει τα εξής:

(α) Το «κούρεμα» των ενυπόθηκων δανείων κατά 30%, στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη. Άλλωστε οι τράπεζες έχουν ήδη αποσβέσει το 52% των δανείων τους και τους έχουν προσφερθεί αναβαλλόμενοι φόροι 17 δις €, οπότε θα απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη για πολλά χρόνια.

(β) Το «κούρεμα» των καταναλωτικών κατά 80%, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη.

(γ) Εναλλακτικά τις άλλες μεθόδους των τραπεζών, οι οποίες όμως πρέπει να θεσμοθετηθούν μαζί με τις παραπάνω από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτο να χάνει ο οφειλέτης το σπίτι του και να παραμένει χρεωμένος στην τράπεζα, οπότε η νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να διαγράφουν το 100% του δανείου με την παράδοση του σπιτιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε πως όσον αφορά τα δάνεια, δεν φταίει μόνο ο οφειλέτης αλλά, επίσης, ο δανειστής, ενώ η πολιτική δανεισμού των τραπεζών πριν από την κρίση ήταν συχνά ανεύθυνη και καταστροφική. Τέλος, έως πρόσφατα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 28 δις €, εκ των οποίων μόλις τα 12 δις € αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Επομένως το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

Σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως όλες οι χώρες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης, με ευθύνη της Γερμανίας και της πολιτικής που έχει υιοθετήσει μετά την υιοθέτηση του ευρώ (μισθολογικό dumping), παράγοντας πλεονάσματα εις βάρος όλων των άλλων εταίρων της. Ειδικά μετά το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους που η ίδια προκάλεσε, αρνούμενη στην Ελλάδα τη στήριξη που όφειλε να είχε.

Στα πλαίσια αυτά, μία εξειδικευμένη ομάδα της έχει αναλάβει την εκπόνηση σχεδίου προετοιμασίας ενός συμπληρωματικού φορολογικού νομίσματος, αποκλειστικά και μόνο για ώρα ανάγκης, συμβατού όμως με τη νομοθεσία της Ευρωζώνης για να είναι νόμιμο στα πρώτα στάδια του. Επίσης ενός ιδιωτικού νομίσματος για άμεση υιοθέτηση, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, αναφορικά με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς οι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τις κλείσουν, πόσο μάλλον να πληρώσουν τα χρέη τους και να δραστηριοποιηθούν ξανά, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σχεδιάσει τη νομική και φορολογική απελευθέρωση τους (θεσμικά), θεωρώντας απαραίτητο να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία.

(7)    Την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υγείας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαν βασική προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υγείας, ώστε να εξασφαλι­στεί η ποιοτική διαβίωση όλων των Ελλήνων! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως κανένας Έλληνας δεν πρέπει να στερείται το αγαθό της Υγείας!

(8) Το δημογραφικό, τις συντάξεις και γενικότερα το ασφαλιστικό που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως το δημογραφικό οδηγεί στην εξαφάνιση του Έθνους εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και πως το ασφαλιστικό, μαζί με τις συντάξεις, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της διακυβέρνησης της χώρας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα για τους Έλληνες. Ένα από τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση είναι η μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών με 2, 3, 4 και άνω παιδιά, με ειδικά μηνιαία επιδόματα έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.

(9)    Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πη­γών Ενέργειας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως ο υπόγειος ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας είναι τεράστιος μεν, αλλά θα αργήσει να προσφέρει στην οικονομία (αν και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τιτλοποιηθεί ένα μέρος του, βοηθώντας τη χρηματοδότηση της χώρας), έχει σχεδιάσει μία συγκεκριμένη ενεργει­ακή πολιτική, με επικέντρωση στους ακόλουθους βασι­κούς τομείς:

(α) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(β) εξοικονόμηση ενέργειας και

(γ) ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Με την ενεργειακή πολιτική που σχεδίασε η Ελληνική Λύση το κράτος θα μπορούσε να εξοικονομήσει όλα τα έσοδα που θα του λείπουν από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που προτείνουμε,  αυξάνοντας ταυτόχρονα το ΑΕΠ, τις επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

(10)  Τη ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ άλλων με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

(11)  Τον εξορθολογισμό του Συστήματος Απόδοσης Δικαιοσύνης

(12) Τη λήψη μέτρων για την στήριξη της Καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης, ευτυχώς υπάρ­χουν ακόμα πολλοί Έλληνες που με καινοτόμες ιδέες και πατέντες αντιστέκονται! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ νιώθει υποχρεωμένη να στηρίξει αυτούς τους Έλληνες και να τους βοηθήσει στην υλοποίηση και εφαρμογή των καινο­τόμων ιδεών τους!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στηρίζει την ελληνική καινοτομία και τη θεωρεί ως έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας!

(13)  Τη λήψη  μέτρων για την Εξωτερική Πολιτική

(14)  Τη λήψη μέτρων για την Εθνική Άμυνα, με ένα Εθνικό Συμβούλιο που θα εγγυάται τη σταθερή διαχρονικά πολιτική, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, την άμυνα και την ασφάλεια. Την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του στρατού για την παραγωγή προϊόντων και τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, έτσι ώστε να έχει έσοδα και να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ.

(15) Τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια του Πολίτη.

(16)  Την ολική αναδιάρθρωση του Κοινοβουλευτικού Συ­στήματος, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας κατά το ελβετικό πρότυπο που εφάρμοσε στη χώρα ο εξαίρετος Ι. Καποδίστριας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, έχοντας ΠΛΗΡΗ επίγνωση της ΑΞΙ­ΑΣ του Κοινοβουλευτισμού και της ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ της χρονικής περιόδου, προτείνει τα συγκεκριμένα μέτρα που θα αναβαθμίσουν το θεσμό αυτό και θα κάνουν τους Έλ­ληνες να νιώθουν ασφάλεια και ότι όλοι είναι ΙΣΟΙ απέναντι στο ΝΟΜΟ, δίχως ΚΑΜΙΑ Εξαίρεση!!

(17)  Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την επα­ναπροώθηση των παρανόμων μεταναστών στις χώρες κα­ταγωγής τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Πολίτες τείνουν να γί­νουν μειονότητα μέσα στην Ελλάδα! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης έχουν στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια της Ελλάδας και των Ελλή­νων! Οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας!

Η εφαρμογή της συνθήκης του Ο.Η.Ε., η εκπόνηση ενός σωστού μεταναστευτικού νόμου και η απαγόρευση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, αποτελούν πρώτες προτεραιότητες μας.

(18)  Τη λήψη μέτρων για την στήριξη και την ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες του εξωτερικού και την Ομογένεια.

Εκτός των συνόρων της Ελλάδας βρίσκεται μια δεύτε­ρη Ελλάδα! Είναι οι Έλληνες μετανάστες και ο απόδη­μος Ελληνισμός που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στην χώρα! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ανάγκη στήριξης των Ελλήνων του Εξωτερικού και της Ομογένειας είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

(19) Τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός πραγματικού κράτους πρόνοιας, με έμφαση στους πολίτες με αναπηρία  (ΑμεΑ).

Το ελληνικό Κράτος ανέκαθεν υπήρξε ανάλγητο και αδι­άφορο απέναντι στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αντιμετώπισαν τα ΑμεΑ σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι εδώ για να υπερασπιστεί  τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνή­σεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

(20) Τη λήψη μέτρων για την Αναδιάρθρωση της Παιδείας.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι επιτακτική ανάγκη η ρι­ζική αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι απόρροια επίπονης έρευνας που έχει στο επίκεντρο το Εθνικό Συμφέρον και την Ευημερία των Ελλήνων! Βασικό στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αυξάνοντας το ΑΕΠ και τα έσοδα του δημοσίου.

(21) Την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Ελληνική Λύση είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα που θα αυξήσουν το λιγότερο κατά 5% το ΑΕΠ, οπότε κατά περίπου 3 δις € τα έσοδα της χώρας, δημιουργώντας επί πλέον πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει και εξελίσσει συνεχώς το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, προσαρμόζοντας το στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται – με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και μέλη των επιτροπών της. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το περιβάλλον, για το οποίο η ευαισθησία του κόμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού οι Έλληνες θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα η ομορφότερη χώρα του πλανήτη.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμάτων

Μόλις το 18%  από τα  μπάζα  των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία.

Το ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια το ελληνικό Δημόσιο για την πληρωμή προστίμων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που παραμένουν ενεργοί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 97 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ).

Τι προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

 1. Την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση με σκοπό ο Έλληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
 2. Την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών-επιχειρήσεων που εδρεύουν στην χώρα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 3. Την φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα αποτελεσματικής και καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης με αντίστοιχη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων.
 4. Την άμεση προτεραιότητα για τα εκατομμύρια τόνους κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς. Τα Απόβλητα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW – περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα. Την δημιουργία 10 – 15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.
 5. Την καθιέρωση μητρώου αποβλήτων στους ΟΤΑ που θα απεικονίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η διαχείριση των απορριμάτων του κάθε δήμου, και σύνδεση των δημοτικών τελών με βάση την οικολογική διαχείριση τους.
 6. Στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σταδιακή απομείωση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Χτίζουμε οικολογικά και καταναλώνουμε πράσινη ενέργεια.
 7. Την ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Περιβάλλοντος που θα ελέγχει κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την διάθεση και επεξεργασία των απορριμμάτων με βάση την εφαρμογή του κοινοτικών οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο.
 8. Την επιδότηση νέων σύγχρονων Μονάδων Οικολογικής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας από το πράσινο ταμείο και των ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Χριστοδουλίδης Μιχάλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

 

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος διαβάζουμε τη βαρύγδουπη φράση «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». Αμέσως όμως στην επόμενη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναιρείται η ίδια η λαϊκή κυριαρχία. Συγκεκριμένα η παράγραφος αυτή λέει:

«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». 

Προσέξτε ακριβώς τη διατύπωση. Οι εξουσίες πηγάζουν μεν από το λαό, αλλά δεν ασκούνται και από το λαό, απλά υπάρχουν υπέρ αυτού, και ασκούνται μόνο «όπως ορίζει το Σύνταγμα», δηλαδή από τα πολιτικά όργανα που ορίζει το Σύνταγμα. Η διατύπωση αυτή έχει μεγάλη αξία και αυτό θα φανεί αμέσως φέρνοντας κάποια παραδείγματα άλλων Συνταγμάτων.

Για παράδειγμα, το άρθρο 20 παρ. 2 του Γερμανικού Συντάγματος λέει «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ασκούνται από το λαό με εκλογές και δημοψηφίσματα και με ειδικά όργανα της νομοθεσίας, της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης». Βλέπουμε λοιπόν ότι εξουσίες στο γερμανικό Σύνταγμα δεν πηγάζουν μόνο από το λαό, αλλά και ασκούνται από το λαό και αυτό δεν είναι χωρίς αξία, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ο «κέρβερος» του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το ίδιο βλέπουμε να αναφέρεται και στο Ιταλικό Σύνταγμα. Το άρθρο 1, παρ. 2 του Ιταλικού Συντάγματος λέει «Η κυριαρχία ανήκει στο λαό ο οποίος την ασκεί κατά τους τύπους και τους περιορισμούς του Συντάγματος».

Επομένως τα Συντάγματα άλλων χωρών ορίζουν ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό. Αυτό γίνεται πιο ευκρινές στο ίδιο το Ιταλικό Σύνταγμα όταν στο άρθρο 75 παρ. 1 εισάγει τα δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας ότι «Λαϊκό δημοψήφισμα διενεργείται για ν’  αποφασιστεί η ολική ή μερική κατάργηση νόμου ή πράξεων με τυπική ισχύ νόμου, οσάκις το ζητήσουν 500.000 εκλογείς ή πέντε συμβούλια Περιοχών».  Επίσης στο άρθρο 71 παρ. 2 εισάγει τις προτάσεις νόμων με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας πως «Ο λαός ασκεί τη νομοθετική πρωτοβουλία μέσω της προτάσεως από τουλάχιστον 50.000 εκλογείς σχεδίου συντεταγμένου σε άρθρα».

Τα δύο ανωτέρω παραδείγματα δεν είναι τα μόνα. Σχεδόν όλα τα Συντάγματα των ανεπτυγμένων χωρών περιέχουν, όχι μόνο πανομοιότυπη διακήρυξη, αλλά και πραγματικά δημοκρατικούς θεσμούς λαϊκής συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Βλέπουμε λοιπόν πως το ελληνικό πολιτικό σύστημα επίτηδες δεν περιλαμβάνει στο Σύνταγμα τη δέσμευση ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό, αφού στην πραγματικότητα δεν θέλει καμία ανάμιξη του λαού στα πολιτικά πράγματα, πλην της ετερροκατευθυνόμενης ψήφου σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες από το ίδιο έτοιμες επιλογές σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα.

Αυτά όλα πρέπει αμέσως να αλλάξουν.

Αν όχι τώρα πότε;

Αν όχι εμείς ποιοι;

Πέτρος Χασάπης

Δικηγόρος και Οικονομολόγος, μελετητής του Συνταγματικού Δικαίου

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

 

Η πρόθεση του υπουργείου οικονομικών να δηλωθούν, καθώς επίσης να καταγραφούν όλα τα είδη της ιδιωτικής περιουσίας, ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθούν όλα όσα δεν κατασχεθούν και πλειστηριαστούν για την εξυπηρέτηση του υπέρογκου δημοσίου χρέους της χώρας μας μέσω της φορολόγησης τους, δεν είναι απίθανο να αποτελεί την αφετηρία ενός πειράματος – το οποίο, εάν έχει τελικά επιτυχία, θα εφαρμοσθεί σε όλες τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Διαφορετικά πάντως δεν εξηγείται η επιμονή στο περιουσιολόγιο, όσο καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς – ενώ το γεγονός ότι, η ΑΑΔΕ που θα το δρομολογήσει ελέγχεται από τους Γερμανούς, θυμίζει την καταμέτρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων, στα πλαίσια της πολιτικής της ΑΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ που είχε ξεκινήσει το 1937.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Πρόσφατα, στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την οποία τα συστημικά ΜΜΕ την πέρασαν χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς συζητήσεις στα γνωστά περί άλλων πάνελ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συμφώνησαν και ψήφισαν, χωρίς να το πάρουν είδηση οι πολίτες, να διατηρηθεί πλήρως η συνταγματική προστασία της ατιμωρησίας πρωθυπουργών και υπουργών.

Διαβάστε περισσότερα